Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ČSOP Strakonice.

rok 2004 - přednášky

21.01.2004 Chráněná území, NP Austrálie, Mgr. Josef Štenberk namísto přednášky: Plazi a obojživelníci na Strakonicku. Přednášející RNDr. Jiří Pykal
24.02.2004 Vodní ptactvo na Strakonicku. Přednášející RNDr. Petr Pavlík
23.03.2004 Obojživelníci a plazi na Strakonicku. Přednášející RNDr. Jiří Pykal
20.04.2004 O netopýrech a jiných zajímavých zvířatech na Šumavě. Přednášející: RNDr. Luděk Bufka
12.10.2004 Květena jižních Čech a Šumavy. Přednáší RNDr. Ivana Bufková. Úterý 12.10.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
23.11.2004 Památné stromy na Strakonicku. Přednáší Ing. Miroslav Šobr. Úterý 23.11.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
08.12.2004 Lesy na Strakonicku. Přednáší Ing. Viktor Blaščák a Ing. Roman Nejdl. Středa 08.12.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.

rok 2004 - botanické vycházky

07.04.2004 Botanická vycházka s p. Chánem se koná v 16:30. Sraz je před restaruací Ráj a půjde se na Ryšavou.
21.04.2004 Botanická vycházka s p. Chánem se koná v 16:30. Sraz je před restaruací Ráj a půjde se na Kuřidlo.
11.05.2004 Botanická vycházka s p. Chánem se koná v 16:30. Sraz u zastávky na Vel. náměstí. V 16:30 pojedeme autobusem na Střelu. Zpět půjdeme pěšky nebo můžeme jet v 19:15 autobusem
29.05.2004 Botanická vycházka s p. Chánem se koná v 8:37. Sraz před nádražím ČD a pojedeme s přestupováním do Horažďovic, kde navštívíme stanici pro handicapované živočichy a pak se podíváme na Prácheň. Zpět jede vlak v 15:33, v 16:16 nebo 17:48 hod.
19.06.2004 Vlastivědná vycházka s p. Chánem začíná v 7:15 srazem před nádražím ČD a dojedeme do Strunkovic nad Volyňkou. Podíváme se na Kalný vrch, židovský hřbitov a do Hoštic. Návrat vlakem z Hoštic v 12:33, 15:43 nebo 18:26.
19.06.2004 Ve středu 15.09.2004 se koná vlastivědná vycházka s p. Chánem. Sejdeme se před nádražím ČD a v 16:02 pojedeme do Modlešovic. Podíváme se na místa dávných rýžovišť zlata a zpět pojedeme vlakem v 18:19.
09.10.2004 V sobotu 9.10.2004 se koná vlastivědná vycházka s p. Chánem. Sejdeme se před nádražím ČD a v 13:31 pojedeme do Volyně. Podíváme se pěšky do Zechovic a na volyňský židovský hřbitov. Zpět pojedeme v 16:58 autobusem.

Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ČSOP Strakonice v roce 2003