Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ZO ČSOP Strakonice.

rok 2008 - přednášky

2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé k pravidelným pátečním schůzkám určeným pro mladší školní děti, případně i předškoláčky s rodiči nebo prarodiči. Konají se většinou od 16 do 17 hod. na různých místech, pokud možno venku, a jsou zaměřeny na tvořivé činnosti a na poznávání přírody v duchu zásady "Škola hrou". V červnu se chystáme na Podskalí a na Kuřidlo podívat se na chráněné okrotice a invazní netýkavky, zahrajeme si zase nějaké pěkné hry a rozloučíme se před prázdninami návštěvou psího útulku. Další schůzky budou zase od září. Zúčastňovat se mohou i jiní zájemci, například maminky s kočárky nebo senioři. Bližší informace v ŠK v Husově ul. č. 380, na plakátech a na www.csop-strakonice.net.
2008 Zveme Vás do pondělí 15.12. na doplněnou výstavu Paměť strakonických stromů v prostorách pobočky ŠK Za Parkem (Husova 380). Více se dozvíte zde.
Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé k účasti na akci Paměť strakonických stromů. Není zaměřena jen na stromy památné, ale i na docela obyčejné, ke kterým máte blízký vztah nebo se k nim vážou Vaše vzpomínky. Svoje příspěvky (fotografie, vyprávění, básně, kresby...) můžete až do 1.10.2008 posílat mailem na adresu hrdlickova@knih-st.cz nebo přinést do půjčovny pro děti a dospělé na pobočce Šmidingerovy knihovny Za Parkem (v Husově ulici č. 380). Sběr příspěvků je uzavřen.
2007/2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé od 1.12.2008 do 1.4.2009 na zimní výstavu větviček na pobočce Za Parkem. Při určování dřevin podle pupenů a borky bude možno si nechat poradit a navíc si půjčit domů nejen příslušnou literaturu, ale i sadu označených větviček.více
09.12.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 9.12. na přednášku s promítáním Příroda v čase předvánočním. Přednáší Mgr. Zdeňka Skalická. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
19.11.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na přednášku s promítáním "Zajímavosti z jihočeské přírody". Přednáší RNDr. Karel Pecl, zoolog píseckého Prácheňského muzea. Koná se ve středu dne 19.11.2008 od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
17.11.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v pondělí 17.11.2008 na společné setkání všech kteří si chtějí zavzpomínat na rok 1988 kdy byli ochránci přírody při strakonickém gymnáziu odměněni "Zlatou cenou Brontosaura". Setkání bude doplněno promítáním diapozitivů. Akce se koná od 14.00 hodin v učebně zěměpisu strakonického gymnázia. Více se dozvíte zde.
23.10.2008 Pobočka Šmidingerovy knihovnay "Za Parkem" (Husova 380) zve ve čtvrtek 23.10. mezi 17. a 19. hodinou děti i dospělé do svých prostor na Tvořivý podvečer. Přijďte si s námi vytvořit ozdobné papíry na balení dárků, knih apod. Pomůcky a materiál dostanete na místě.
15.10.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 15.10.2008 na přednášku s promítáním "Škůdci a choroby dřevin ve Strakonicích z pohledu správy veřejné zeleně". Přednáší Ing. Ondřej Feit. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
13.05.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 13.5.2008 na přednášku s promítáním „Katovická hora a její zajímavosti“. Přednáší pan František Langmajer. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
15.04.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 15.4.2008 na přednášku "Lovectví ve vztahu k ochraně přírody". Přednáší pan Jan Vít. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
11.03.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 11.3.2008 na přednášku s promítáním "Vodní a mokřadní ptáci jižních Čech". Přednáší pracovník Agentury ochrany přírody RNDr. Jiří Pykal. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
20.02.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 20.02.2008 na přednášku s promítáním „Jak to bylo a jak by to mohlo být s Naučnou stezkou Podskalí“. Přednáší vedoucí Mladých ochránců přírody Zdena Skalická a studentka Hana Harantová. Koná se od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.
15.01.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 15.01.2008 na přednášku s promítáním „Zkušenosti s pozorováním ptactva na Březnicku“. Přednáší Roman Muláček, člen České společnosti ornitologické. Koná se od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.

rok 2008 - ostatní akce

29.11.2008 ČSOP a MOPíci ZO Strakonice zvou členy a příznivce ochrany přírody na sázení stromků, které se uskuteční dne 29.11.2008. Sraz je před pobočkou Šmidingerovy knihovny "Za Parkem" v 9:00h. Stromky by se sázely při polní cestě u Modlešovic nebo od Holi do Sousedovic. Sázení proběhne za předpokladu, že nebude mrznout nebo silně sněžit. Drobné přeháňky a teploty mírně nad nulou nevadí. Na místo bude zajištěn odvoz. Z těchto důvodů nechť se zájemci nahlásí na mailovou adresu ČSOP Strakonice, popř. použijí telefonický kontakt uvedený na této stránce nebo se spojí s p. Hrdličkovou v pobočce ŠK. V pátek 28.11.2008 v podvečer bude tato zpráva aktualizována podle průběhu počasí. Zavěr: bylo zasázeno 15 dubů, 4 javory, 3 hlohy, 16 lip, 16 bříz a 5 buků.
21.11.2008 ČSOP a MOPíci ZO Strakonice zvou členy a příznivce ochrany přírody na sázení stromků, které se uskuteční dne 21.11.2008. Sraz je po MOPíkování, okolo 16 na ostrově u lávky přes Mlýnskou stoku. Budou vysazeny 2 buky lesní za přítomnosti MOPíků. města Strakonic.
18.11.2008 ČSOP a MOPíci ZO Strakonice zvou členy a příznivce ochrany přírody na sázení stromků, které se uskuteční dne 18.11.2008. Sraz je před čističkou odpadních vod v 15:45h. Stromky by se sázely při čističce odpadních vod u Staré řeky a podél plotu zahradnictví města Strakonic. Závěr: bylo zasázeno 25 bříz, 5 dubů a 11 javorů.

rok 2008 -  přírodovědné a vlastivědné vycházky

15.11.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 15.11.2008 na přírodovědnou procházku. Sraz je v 9.00 hod. před nádražím ČD ve Strakonicích, v 9.08 hod. jede vlak do stanice Radomyšl - zastávka. Odtud se jde pěšky přes Domanice a kolem Řepických rybníků.
22.08.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v pátek 22.8.2008 na procházku s botanikem Václavem Chánem na Ryšavou. Sraz je v 17.30 u restaurace Ráj na rohu Zvolenské a Fifkovy ulice. Zúčastní se i studentka Tereza Třeštíková s kobylkou Ketynkou.
17.06.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 17.6.2008 na přírodovědnou procházku s botanikem panem Václavem Chánem Půjde se na kopec Ryšavá, kde je chráněné území se smíšeným lesem a vápnomilnou květenou. V případě špatného počasí je sraz na stejném místě a bude náhradní program - povídání s panem Chánem v prostorách knihovny Za Parkem. Sraz je v 17.00 hod. před restaurací Ráj na rohu Zvolenské a Fifkovy ulice.
15.03.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 15.3.2008 na přírodovědnou procházku. Sraz je v 9.00 hod. před nádražím ČD ve Strakonicích, v 9.08 hod. jede vlak do stanice Radomyšl - zastávka. Odtud se jde pěšky přes Domanice a kolem Řepických rybníků.
12.01.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 12.01.2008 na přírodovědnou procházku. Sraz je v 9.00 hod. před nádražím ČD ve Strakonicích, v 9.08 hod. jede vlak do Radomyšle. Odtud se jde pěšky přes Domanice a kolem Řepických rybníků.

rok 2008 - zájezdy

14.12.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 14.12. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem, spojený s prohlídkou největší české sbírky papírových betlémů. Sraz je v 9.25 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 9.35 jede autobus do Husince. Odtud se půjde po asfaltových cestách kolem památné lípy do Horout a Dvorů, k řece Blanici (Podedvory, mlýn) a odtud do Zábrdí (sbírka p. Vizinové). Zpět se podle počasí a dohody s účastníky půjde buď do Husince (v 16.45 jede autobus a později ještě několik vlakových spojů) nebo do Prachatic (na autobus v 16.35 nebo na vlak např. v 18.41). Délka trasy je u obou variant přibližně 18 km. Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka plakát
22.11.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 22.11.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za atmosférou bukového lesa, který si i na začátku zimy dovede uchovat podzimní barvy. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Protivína. Odtud se půjde po turistické cestě na Zelendárky. Zpáteční trasa bude záležet na dohodě s účastníky a na počasí. Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka
18.10.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 18.10.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za krásou starých ovocných sadů na Prachaticko. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Chrobol (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se po pěšinách do Frantol, Klenovic a zpět do Chrobol, odkud jede vlak např. ve 14.24, 16.24 nebo 20.24. Minimální délka trasy je 12 km, po dohodě je možno ji prodloužit. Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka
14.09.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 14.9.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za tajemstvím přirozené obnovy lesa. Sraz je v 7.30 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 7.40 jede kvildský autobus do Vimperka a na něj navazuje klatovský do Nicova. Půjde se z Nicova přes Popelnou na keltské hradiště Obří hrad. Po návratu zpět do Popelné se dá jít buď znovu do Nicova na autobus, který jede v 15.53 (pak by celková délka trasy byla 8 km), nebo lesními cestami na Stachy. Delší cesta (14 km) by vedla přes Hutě a Říhov, kratší (11 km) přes Jáchymov a Michalov. Zpět se pojede pražským autobusem ze Stach v 16.50.
30.08.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 30.8.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.20 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 9.35 jede volarský autobus do Záblatí, Křišťanovice rozcestí. Půjde se po turistické značce směrem ke Křišťanovickému rybníku, odbočí se do Hlásné Lhoty, odkud se sejde k Blanici. Podél ní se lze dostat divokým skalnatým údolím ke zřícenině hradu Hus, dá se ale jít i pohodlnější cestou. Od zříceniny se půjde kolem zaniklé vsi Cudrovice na zastávku Zbytiny, Blažejovice na pražský autobus (jede v 16,10). Dalo by se pokračovat i do Zbytin na vlak (jede v 18.10 a ve 20.10). Předpokládaná délka trasy je 15 km, po dohodě je možno ji zkrátit na 6-9 km nebo prodloužit.
13.07.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 13.7.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za starými tisy na Prachaticko. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Chrobol (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se po pěšinách do Lažíšťka, Frantol a na zastávku Rohanov, odkud jede vlak (např. ve 14.28, 16.28 nebo 20.28). Minimální délka trasy je 11 km, po dohodě je možno ji prodloužit. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím.
14.06.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 14.6.2008 přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Zbytin (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se kolem blažejovického mlýna do míst, kde stávala ves Cudrovice, pak po modré turistické značce ke zřícenině hradu Hus a dále do Hlásné Lhoty - buď divokým údolím řeky Blanice, nebo po pohodlnější cestě kolem Křišťanovického rybníka. Z Hlásné Lhoty se půjde na rozcestí u Křišťanovic na autobus, který jede v 16.13. Maximální délka trasy je 18 km, po dohodě je možno ji zkrátit na 9 km.
07.06.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé • v sobotu 7.6.2008 na celodenní výlet za zajímavostmi Malenic spojený s ukázkou nenásilné metody výcviku kobylky Ketynky. Sraz je v 9.10 na strakonickém nádraží, vlak jede v 9.21. Výlet vede stejně jako před rokem studentka Tereza Třeštíková. Vlak zpět jede např. ve 14.17, v 16.17 nebo 18.17.
24.05.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24.5.2008 na výlet do Hoslovic (s prohlídkou středověkého vodního mlýna) a okolí (podle počasí a přání účastníků se počítá s návštěvou historických památek např. v Dobrši a v Česticích, s pěší procházkou asi 5 - 7 km ke skále Čertův kámen a ke studánce U sedmi zlodějů, se zastávkami na několika místech s dalekým rozhledem apod.). V Česticích, Nahořanech a Nuzíně možnost oběda nebo občerstvení. Odjezd autobusu v 7.45 hod. od gymnázia (Máchova ulice proti sportovní hale) a v 8.00 z nádraží od budovy STTRANS, návrat kolem 18.30 hod. Přihlášky na pobočce ŠK v Husově ulici č. 380 v PO a ČT 13 - 18 hod. a ST 8 - 12, tel. 383 323 021 nebo 721568627, mail hrdlickova@knih-st.cz, případně v hlavní knihovně.
10.05.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 10. 5.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.15 před strakonickým nádražím. V 8.22 jede vlak do Katovic. Odtud se půjde po pěšině po pravém břehu Otavy kolem "Grafitky" do Dolního Poříčí, přes most a po levém břehu řeky ke Katovické hoře. Tam se podíváme do smíšeného lesa se vzácnou hájovou květenou. Do Katovic půjdeme po turistické značce. Vrátíme se vlakem. Jede např. v 13.22 nebo v 15.39 hod. Minimální délka trasy je 8 km, po dohodě je možno jít jen polovinu nebo naopak udělat zacházky na další místa.
12.04.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 12.4.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.00 hod. před strakonickým nádražím. V 9.08 jede vlak do Tchořovic (s přesedáním v Blatné mezi 9.51 a 10.45). Odtud půjdeme po polních cestách mezi rybníky zpět do Blatné a vrátíme se vlakem. Jede např. v 16.03 nebo v 17.56 hod. Minimální délka trasy je 10 km, po dohodě je možno se podívat ještě např. na chráněné území Smyslovské louky.
29.03.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 29.3.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.15 hod. před strakonickým nádražím. V 7.25 jede vlak do stanice Bohumilice v Čechách - nádraží. Odtud se půjde alejí starých lip do Bohumilic (zámek, kaplička, památné stromy, kostel a hřbitov). Sedlem mezi vrchy Křížovicemi a Ivovicemi vede další lipová alej do Bošic a asfaltová cesta přes Záhoří do Smrčné (tvrz). Ze Smrčné se sejde po pěšinách do údolí Bořanovického potoka a podél něj do Vimperka. Odtud jede vlak např. ve 13.48 nebo v 15.48 hod. Délka trasy je 11 km, po dohodě by bylo možno ji zkrátit nebo naopak prodloužit. Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého.
23.02.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 23.02. na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz v 7:10 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 7:22 jede vlak do Pracejovic. Odtud se půjde po lesní cestě k aleji starých jedlí douglasek a dál k památnému dubu na hrázi rybníka v Holi. Návrat do Strakonic pěšky po zelené turistické značce kolem Zlých rybníků, židovského hřbitova a Švandovy lípy. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program (po dohodě by se např. mohlo jet vlakem do Střelských Hoštic, kde se dá telefonicky objednat prohlídka Muzea řeky Otavy, zpět odtud jede vlak např. ve 13:15).Výletu se zúčastní archivář Karel Skalický, který bude vyprávět o historii Pracejovic.
19.01.2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 19.01. na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz v 8.45 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Horažďovic (s přesedáním v Horažďovicích předměstí). Po dohodě s účastníky a podle počasí se půjde na zajímavá místa ve městě a okolí (např. na Prácheň, do městského parku, ke studánce a kapli u Svaté Anny,...). Zpět jede vlak z Horažďovic (opět s přesedáním) např. ve 14.35 nebo v 16.36 hod. Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova ul. 380, otevřeno PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12)