Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ZO 20/01 ČSOP Strakonice.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2015 - přednášky

16.12.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 16.12.: na přednášku Hany a Jiřího Šantrůčkových: Putování Švédském po stopách Nilse Holgerssona a divokých husí (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
15.12.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 15.12.: na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XXIV. Smradlavá robota. K verpánku již pospíchám... Ševcovské řemeslo ve Strakonicích od nejstarší doby až do zrušení cechu. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
24.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 24. 11.: na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XXIII. Pan Labuť. Johanitský velmistr Jan ze Švamberka a vlákna příběhů jeho časů. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
11.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 11. 11. na přednášku Doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.: Jak zeleň pomáhá udržovat mikroklima, hospodařit s vodou a živinami (přednáška s promítáním). Od 16:00 ve velké zasedačce MÚ Strakonice.
04.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 4. 11. na přednášku Františka Langmajera: Podzim v přírodní zahradě - zazimování, zakládání vysokých záhonů aj. (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
27.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 27. 10.: na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XXII. Pimprlata za dva grejcary. Loutkové divadlo ve Strakonicích v časech monarchie. Potulní loutkáři a loutkářské rody na Prácheňsku od 2. poloviny 18. do začátku 20. století. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
20.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 20. 10. na přednášku Povídání o netopýrech. Vede Ing. Dagmar Zieglerová, předsedkyně ZO ČSOP Nyctalus z Prahy. Ukáže živé hendikepované netopýry rezavé, o které se stará, bude se promítat a povídat o netopýrech a jejich ochraně, rozdávat propagační materiály. Koná se od 15.30 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
19.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v pondělí 19. 10.: na přednášku Vzpomínky Otava neodnáší aneb Naše město očima místních i přespolních. Hlavním tématem bude tentokrát Malé náměstí. Přijďte si popovídat, navzájem porovnat svá alba fotografií, vyměnit vzpomínky a informace. Večerem provází Mgr. Hana Šimková. Koná se od 18:00 hod. ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
29.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 29. 9.: na Fotografie z letních pobytů v přírodě (promítání a vyprávění - Slovenský ráj, Jindřichohradecko... ). Od 17:00 v sále strakonického gymnázia. Se svými snímky se mohou připojit i ti, kdo se předem ohlásí v půjčovně Za Parkem nebo na hrdlickova@knih-st.cz
22.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 22. 9. na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XXI. Modrotiskař Kropáček. O strakonických barvířích od středověku až do 19. století. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
18.08.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v uterý 18. 8. Strakonické příběhy XX. Kůže Fabiána Sekouška. Strakonický koželužský cech od dob nejstarších až do jeho zrušení. Mistři, tovaryši, učedníci. Další vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
21.07.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 21. 7. na Strakonické příběhy XIX. Tenkrát za Čejky. Detailní pohled na město Strakonice v době kolem roku 1750. Jednotlivé měšťanské rodiny. Řemeslníci a jejich cechy. Správa panství. Církevní záležitosti. Další vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na zámku.
23.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 23. 6.: na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XVIII. Žádné bludy a kacířstvva... Mistr Jan Hus a jeho šlechtičtí stoupenci na Prácheňsku v 1. třetině 15. století. Obraz města i širšího kraje po roce 1400. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 ve společenském sále ŠK na hradě.
10.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 10.6. na přednášku: Vzpomínky Otava neodnáší aneb Naše město očima místních i přespolních. Přijďte si popovídat, navzájem porovnat svá alba fotografií, vyměnit vzpomínky a informace. Večerem provází Mgr. Milan Hankovec, pracovník strakonického archivu, autor knihy o regionálních osobnostech. Koná se od 18:00 hod. ve společenském sále ŠK na hradě.
03.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 3. 6. na přednášku: Osudy rysa Blondýna i jeho příbuzných v přírodě (přednáška s promítáním). Jiří Beneš o zkušenostech vlastních i převzatých. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
13.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu na přednášku Švédsko - země lesů, vod …..a lidí (přednáška s promítáním). Prof. Ing. Hana Šantrůčková CSc. (z JČU) o zkušenostech vlastních i převzatých od Čechů, kteří ve Švédsku žijí. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
12.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 12. 5. na přenášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XVII. Hrabě Colloredo. Město a panství Strakonice v letech 1637 - 1657 za vlády johanitského velkopřevora a habsburského polního maršála Rudolfa von Colloredo (1585 - 1657). Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00, tentokrát ve společenském sále ŠK na hradě.
15.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu na přednášku Mgr. Vladimíra Ledviny (krajinářský a zahradní architekt, ekolog): Revitalizace městské a obecní zeleně (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
14.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 14. 4. na přenášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XVI. Ulice Bezděkov. Příběh života jedné části města. Od středověkých počátků až k přerodu v Nové Strakonice. Urbanistický vývoj, obyvatelé, povídačky... Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00, tentokrát ve společenském sále ŠK na zámku.
17.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v uterý 17. 3. na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XV. Hrana pro sekretáře i šaršanty. Francouzská armáda ve Strakonicích v roce 1742 při válkách o rakouské dědictví. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 v restauraci Baobab (Bavorova 20).
04.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 4. 3. na přednášku Ing. Josefa Pecky: Šumavskou divočinou. Putování po I. zónách NP s profesionálním růvodcem (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
25.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 25. 2. na přednášku Ing. Viléma Hrdličky: Lidé a stromy ve městě (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
24.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 20. 1. na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XIV. Voda most sebrala. Domové v plameni. Zhoubný požár na Velkém městě v roce 1508 a plamínky dalších příběhů oněch časů. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 v restauraci Baobab (Bavorova 20 - nad Zborovem).
20.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 20. 1. na přednášku Karla Skalického: Strakonické příběhy XIII. Voda most sebrala. Příběhy jednotlivých strakonických mostů. Velká povodeň roku 1784 a všední život tehdejšího města na divoké Otavě. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. Od 18:00 v restauraci Baobab.
14.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 14. 1. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Když dva dělají totéž, není to totéž - budování parkového okruhu v Praze a Vídni (přednáška s promítáním). Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.

rok 2015 - ostatní akce

07.12.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 07.12. : Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Drobné ozdoby a dárky. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv v tuto dobu, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (papíry, lepidlo, pravítko, nůžky, vlnu...).
06.12.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 06.12. : na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme také veřejnost.
01.12.2015 Výstavka větviček na určování, pokračují akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12).
29.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 29. 11. : na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme také veřejnost.
23.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 23. 11. : Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Ozdoby z vlny a papíru. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv v tuto dobu, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (nůžky, čtvrtku, karton, tužku, vlnu, bavlnky, popř. chemlon apod.).
01.11.2015 Výstavka větviček na určování, pokračují akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12).
26.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 26.10.: na Tvořivý podvečer s s pí Alenou Šimáčkovou: Pouzdro na mobil či brýle. Mezi 17:00 a 19:00 (lze přijít kdykoliv v tuto dobu) v půjčovně pobočky. Pomůcky a materiál k předvedení budou připraveny, ale bylo by dobře přinést si i vlastní (silná látka nebo papírový filc, suchý zip, nůžky, nitě, jehly).
18.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 18.10. na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
01.10.2015 Výstavka větviček k určování podle pupenů (nejen podle knih, ale i s možností konzultace) - na pobočce v Husově ul. č. 380. Pokračují i další dlouhodobé akce (Paměť strakonických stromů, Nejmilejší knihy aj.). Otevřeno PO a ČT 13 – 18, ST 8 – 12 hod. Od pondělí 5. 10. začíná v rámci Týdne knihoven i na pobočce v Husově ul. č. 380 (stejně jako v hlavní knihovně na hradě) prodej levných, zachovalých knih.
20.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 20. 9. na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
14.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 14. 9.: na Tvořivý podvečer s p. Alenou Šimáčkovou: Netradiční nástěnka. Mezi 17:00 a 19:00 (lze přijít kdykoliv v tuto dobu) v půjčovně pobočky. Pomůcky a materiál k předvedení budou připraveny, ale bylo by dobře přinést si i vlastní (2 – 3 m kloboukové gumy, karton, barevný papír, nůžky, sešívačka).
01.09.2015 Pokračuje výstavka kvetoucích rostlin k určování (nejen podle knih, ale i s možností konzultace). Pokračují i další dlouhodobé akce, např. Nejmilejší knihy, Paměť strakonických stromů, výstavka fotografií p. Břetislava Kocka nebo Burza námětů na cestování, kam můžete přinášet své tipy na vyzkoušené dobré ubytování, zajímavá místa, atd. Otevřeno: PO, ČT 13 – 18, ST 8 – 12 hod. (mimo 3. 8. - 7. 8.)
01.08.2015 Pokračuje výstavka kvetoucích rostlin k určování (nejen podle knih, ale i s možností konzultace). Pokračují i další dlouhodobé akce, např. Nejmilejší knihy, Paměť strakonických stromů, výstavka fotografií p. Břetislava Kocka nebo Burza námětů na cestování, kam můžete přinášet své tipy na vyzkoušené dobré ubytování, zajímavá místa, atd. Otevřeno: PO, ČT 13 – 18, ST 8 – 12 hod. (mimo 3. 8. - 7. 8.)
01.07.2015 Pokračuje výstavka kvetoucích rostlin k určování (nejen podle knih, ale i s možností konzultace). Pokračují i další dlouhodobé akce, např. Nejmilejší knihy, Paměť strakonických stromů, výstavka fotografií p. Břetislava Kocka nebo Burza námětů na cestování, kam můžete přinášet své tipy na vyzkoušené dobré ubytování, zajímavá místa, atd. Otevřeno: PO, ČT 13 – 18, ST 8 – 12 hod. (mimo 8. - 9. 7.)
14.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 14. 6. na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
11.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek 11. 6. na Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Papíroví motýlci. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (nůžky, barevné papíry).
01.06.2015 Pokračuje výstavka fotografií Břetislava Kocka „Jarní motivy“, pokračuje výstavka kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12.
26.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 26.05. na promítání Statečný kněz (s komentářem). Promítání dokumentárního filmu režiséra Milana Kazdy o Josefu Jílkovi, který působil za války v Katovicích a v Česticích, zapojil se do odboje, byl za to vězněn a v roce 1945 popraven. Koná se od 17:00 hod. ve společenském sále ŠK na hradě.
18.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve pondělí 18. 5. na Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Drhané ozdoby. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (nůžky, slabší provázek, spínací špendlík).
04.05.2015 Pondělí 4. 5.: začíná výstavka fotografií Břetislava Kocka „Jarní motivy“, pokračuje výstavka kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12.
03.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 03.05. na hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
16.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek 16.04. na Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Kytičky ze saténu. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (satén různých barev, nůžky, pravítko, jehly, nitě).
06.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 06.04. na velikonoční hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
01.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v půjčovně pobočky Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12). na Výstavku kvetoucích rostlin na určování, pokračuje akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12.
16.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 16. 3. na Tvořivý podvečer s Hanou Taschnerovou: Velikonoční holubičky. 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale lépe je přinést i vlastní (vyfouklá vejce, papír, nůžky, lepidlo).
13.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pátek 13. 3. na další odpolední čtení na pobočce pro dospělé i děti (každá skupinka může být i zvlášť). Přijďte se podělit o hezké úryvky z vašich oblíbených knih a poslechout si jiné. Vaše čtení není podmínkou, můžete jen posedět a potěšit se, vyměnit si tipy. 15:00 – 17:00 hod. v půjčovně v Husově ulici (lze přijít kdykoliv mezi 15. a 17. hodinou, třeba jen na část programu). Koná se v rámci 6. ročníku akce Březen – měsíc čtenářů.
08.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 08.03. na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme také veřejnost.
01.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v půjčovně pobočky Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12). na pokračující výstavku větviček na určování (při určování dřevin podle pupenů a borky je možno si nechat poradit a navíc si půjčit domů nejen příslušnou literaturu, ale i sadu označených větviček) a dále akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12).
16.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 16.02. na další utkání pro hráče Scrabblu (i pro úplné začátečníky). Tentokrát si zahrajeme i jiné deskové hry (Dixit, Pexeso...). 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Hrací potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní. Není třeba se předem hlásit, naopak bude možnost se přidat ještě dodatečně a pokračovat v hraní i v dalších týdnech, z domova.
08.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 08.02. na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme také veřejnost.
05.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek na Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Šperky z PET lahví. 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby (keltovací kleště i materiál) budou připraveny, ale lépe je přinést i vlastní (PET lahve různých barev, nůžky, čajovou svíčku, korálky).
01.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v půjčovně pobočky Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12). na pokračující výstavku větviček na určování (při určování dřevin podle pupenů a borky je možno si nechat poradit a navíc si půjčit domů nejen příslušnou literaturu, ale i sadu označených větviček) a dále akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12).
25.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 25.01. na "Hraní na kantely" (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje, od 18.00 na pobočce Za Parkem. Koná se ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
19.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 19. 1. na Tvořivý podvečer s Boženou Legátovou: Pletení na prstech (šála, tkanice...). 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale lépe je přinést i vlastní (silnější vlnu a háček).
09.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pátek 9. 1. na další odpolední čtení na pobočce pro dospělé i děti (každá skupinka může být i zvlášť). Přijďte se podělit o hezké úryvky z vašich oblíbených knih (nebo těch, které jste dostali k Vánocům) a poslechout si jiné. Vaše čtení není podmínkou, můžete jen posedět a potěšit se, vyměnit si tipy. 15:00 – 17:00 hod. v půjčovně v Husově ulici (lze přijít kdykoliv mezi 15. a 17. hodinou, třeba jen na část programu).
01.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v půjčovně pobočky Za Parkem (Husova 380, otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12). na pokračující výstavku fotografií Břetislava Kocka, větviček na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy.
Prosinec 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pátky na schůzky přírodovědného kroužku MOP - - sraz vždy v pátek v 16:00 (mimo 18. 12. a 25. 12.) před hradem u kanceláře CIAO. Lze chodit i nepravidelně. 4. 12. oslavíme Mikuláše, 11. 12. půjdeme na chvilku na charitativní adventní jarmark do sokolovny (kde se budou prodávat i naše výrobky) a pak do parčíku u nemocnice (nadělovat do krmítka). Další schůzky vynecháme, ale v úterý 22. 12. ve 13:00 se sejdeme u psího útulku, navštívíme jeho obyvatele a dáme jim mlsat piškoty.
Listopad 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pátky na schůzky přírodovědného kroužku MOP - sraz každý týden v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. 6. 11. půjdeme na hřbitov, ozdobíme svíčkami opuštěné hroby a povíme si o svátku Dušiček. 27. 11. jsme pozváni na zahrádku k Taschnerovým. Při dalších schůzkách budeme hlavně vyrábět ozdoby a dárky pro strakonický charitní jarmark...
Říjen 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na páteční schůzky přírodovědného kroužku MOP – pro menší děti s rodiči, ale případně i pro starší školáky, kteří by si mohli založit samostatný oddíl. Scházet se mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Lze chodit i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Budeme chodit hlavně ven, vyrábět z plodů a listů, za větru pouštět draky, za deště můžeme být v klubovně.
Září 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pátek 18. 9. na Zahajovací schůzka přírodovědného kroužku MOP – pro menší děti s rodiči, ale případně i pro starší školáky, kteří by si mohli založit samostatný oddíl. Scházet se mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Sraz v 16:00 před hradem u CK CIAO. Podíváme se ke kozičkám (i dovnitř do ohrady) a domluvíme se, jak by se v tomto školním roce komu hodily termíny a náplň schůzek.
Červen 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti, rodiče aj. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 5. 6. pojedeme píseckým spojem do Řepice na provazové hřiště (v 16:30 z autobusového nádraží, zpět jedeme v 18:40), 12. 6. půjdeme na Kuřidlo, 19. 6. na Kalvárii, 26. 6. k Městskému lesu, zahrajeme si šipkovanou a oslavíme příchod prázdnin.
Květen 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti, rodiče aj. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO (kromě 1. 5. a 8. 5.). 15. 5. budeme hrát venku různé tradiční jarní hry (panáka, rybičky, špačka, kuličky...). 22. 5. pojedeme sedlickým spojem do Domanic (jede v 16:35 z autobusového nádraží). Zpět jede v 18:36 vlak. 29. 5. oslavíme Mezinárodní den dětí.
Duben 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti, rodiče aj. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO (kromě 3. 4.). 10. 4. vyčistíme studánku Skleněnku a zahrajeme si kuličky, na 17. 4. jsme pozváni na zahrádku k Taschnerům, 24. 4. se podíváme do lesa, co už kde kvete.
Březen 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na páteční schůzky přírodovědného kroužku MOP - sraz vždy v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 6. 3. budeme venku vyhlížet jaro nebo můžeme jít do tepla a vyrábět kraslice, pomlázky a vůbec všelicos, co se hodí k Velikonocům, 13. 3. si budeme na pobočce číst ze svých oblíbených knížek a také si zopakujeme jarní říkadla, 20. 3. půjdeme topit Morenu, 27. 3. si připomeneme Květnou neděli a nazdobíme sváteční perníčky.
Únor 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel. Schůzky přírodovědného kroužku MOP (kromě 13. 2.) - sraz vždy v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Chodit lze i nepravidelně. 6.2. si povíme o Hromnicích a příslovích, které se k nim vztahují (přiletí skřvánek?), 20.2. si vyrobíme Morenu, 27.2. věnujeme pozorování pupenů a hledání prvních sněženek.
Leden 2015 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel. Schůzky přírodovědného kroužku MOP (kromě 2. a 30. 1.) - sraz vždy v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Chodit lze i nepravidelně. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. 9. 1. si budeme na pobočce číst z nových knížek, které jsme dostali pod stromeček (nebo i ze starých), 16. 1. půjdeme do lesa ke krmelci a pak na teplý čaj, 23. 1. zapátráme u řeky po zimních ptačích hostech. Kdykoliv bude sníh, strávíme část schůzky sáňkováním, jindy můžeme jít do tepla a mikroskopovat.

rok 2015 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

16.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou ve středu 16. 9. na návštěvu zámku ve Štěkni a procházka po okolí (park s pyramidálními duby aj., višňovka, místa s výhledy na Šumavu...) s vyprávěním PaeDr. Václava Žitného o krajině a s ukázkami lesnických prací. Sraz v 16:30 na zastávce MHD pod Hvězdou (Ellerova). V 16:42 jede mladějovický autobus na Dobrou Vodu. Zpět v 18:56 s přesedáním v Čejeticích.
19.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 19. 4. na Přírodovědnou procházku do areálu Bažantnice u Pracejovic (cca 4 – 5 hod.). Sraz v 12:15 na nádvoří strakonického hradu. Půjdeme přes rozkvetlou Kalvárii k Bažantnici, kde se pokusíme projít do Pracejovic. Zpět buď po silnici, nebo okolo rybníků V Holi. Budeme si všímat rostlin a živočichů beze spěchu. Dobrá obuv nutná.
14.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 14.03. na tradiční přírodovědnou procházku ke sv. Janu a přes Věno a Domanice do Strakonic (10 km). Sraz v 10:55 před nádražím ČD. V 11:09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. Odtud se půjde po zpevněných cestách. Tentokrát se bude cestou povídat hlavně o možnostech zapojit se do ochranářských činností v roce 2015.  Souvisí s akcí BUTEO 2012/2013.
17.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 17.01. na tradiční přírodovědnou procházku ke sv. Janu a přes Věno a Domanice do Strakonic (10 km). Sraz v 10:55 před nádražím ČD. V 11:09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. Odtud se půjde po zpevněných cestách. Tentokrát se bude cestou povídat hlavně o možnostech zapojit se do ochranářských činností v roce 2015.  Souvisí s akcí BUTEO 2012/2013.

rok 2015 - zájezdy

19.12.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 19.12. na výlet. Sraz ve 13:00 na II. hradním nádvoří. Půjdeme na židovský hřbitov, k pískovně, do Sousedovic a okolí. Cestou si budeme povídat o přírodních zahradách a po cestě uvidíme i malou ukázku. Zpět lze jít pěšky nebo jede vlak z Předních Zborovic (např. v 16:39).www.mapy.cz.
28.11.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 28. 11.: na výlet. Sraz v 8:50 před nádražím ČD, v 9:08 jede vlak (s přesedáním) do Písku. Podíváme se např. na novou naučnou stezku k řece a odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede vlak v 17:09..
17.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 17. 10. na autobusový zájezd do Bavorska - skanzen Museumsdorf ve Finsterau (vstupné 5 euro na osobu) a v jeho okolí stezka Jugendsteig s díly mladých výtvarníků, procházka podél potoka Reschbachu nebo vyhlídka Hohlstein, možnost několika zastavení po cestě (sklárna Mauth, replika stožecké kaple ve Philippsreutu, kostelík ve Firmiansreutu aj.). Vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce. Cena 250 Kč, děti 200. Podrobnosti a přihlášky na pobočce, na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720. www.mapy.cz.
04.10.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 4.10.: na přírodovědný výlet. Začátek v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme veřejné kroužkování. Procházka s pozorováním povede k rybníkům v okolí a k letišti, vše s výkladem členů blatenské ZO ČSOP (viz www.csop.cz). Vlak ze Strakonic do Blatné jede v 7:09 (sraz v 7:00 před nádražím, z Blatné půjdeme cca 5 km pěšky, zpět pojedeme vlakem z Tchořovic např. v 13:09, s přesedáním). Ráno lze jet místo pěší cesty přes Nepomuk (v 6:53) až do Tchořovic.www.mapy.cz.
12.09.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 12. 9.: na výlet - Dny vědy a techniky. Sraz v 8:40 před nádražím ČD Strakonice, v 8:53 jede vlak do Plzně, kde přímo v ulicích se hravou formou předvádějí dětem i dospělým zajímavosti ze světa fyziky, chemie, biologie aj. (viz např. http://www.knih-st.cz/fotogalerie/3638)..
23.08.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 23. 8. na přírodovědný výlet na Prášilsko (vrch Ždánidla, cca 15 km - lze změnit). Po cestách vedoucích většinou mimo turistické trasy vede Vladimír Frenzl - Mrak Šumavák, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč). Sraz v 6:45 před nádražím ČD, v 6:53 jede vlak do Horažďovic a pak další spoje do Prášil. Zpět jede např. autobus v 16:10.www.mapy.cz.
25.07.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 25. 7. na přírodovědný výlet na Stožecko (cca 11 km - lze změnit). Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak (s přesedáním ve Volarech) na Černý Kříž. Po cestách vedoucích zčásti i mimo turistické trasy (skalní útvary na Hvozdu, výhledy k Boubínu a na Lipensko, zbytky původních smíšených porostů...) vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč - až na místě). Zpět z Černého Kříže (popř. z Ovesné) jede vlak každé dvě hodiny.www.mapy.cz.
13.06.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 13. 6.: přírodovědný výlet do Rudolfova. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak, dál pojedeme městskou dopravou. Je domluvena návštěva ekozahrady u Kovářů a ve zbylém čase je několik možností, kam se podívat (naučná stezka aj.). Zpět jede vlak např. v 17:06.www.mapy.cz.
02.05.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 2. 5. na přírodovědný výlet do Blatné. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak do Blatné, kde se připojíme k akci místních ornitologů (pozorování, určování druhů podle zpěvu, ukázky kroužkování...). Po skončení můžeme jít ještě do Sedlice (cca 10 km po zpevněných cestách), odkud jede vlak např. v 16:19.www.mapy.cz.
11.04.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 11. 4. na přírodovědný autobusový zájezd: Spálené Poříčí (lidová architektura a další památky, záchranná stanice s ekocentrem, návštěva muzea ve špejcharu s galerií kresleného humoru J. Wintera-Neprakty, možnost oběda), Měčín (návštěva muzea skašovských hraček), Petrovice (zděné brány u několika zemědělských usedlostí), Nalžovské Hory (výhled do kraje, přírodní park Prašivice s atrakcemi pro děti), Těchonice (draha aj.). Cena 250 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo v knihovně. www.mapy.cz.
07.03.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 7. 3. na přírodovědný výlet do Písku. Sraz v 6:55 před nádražím ČD, v 7:08 jede vlak (s přesedáním v Ražicích). Projdeme se v lese, navštívíme hřebčinec (kde můžeme vidět přehlídku plemeníků) a interaktivní výstavu Stroj času ve Sladovně. Zpět jede vlak např. v 16:26. www.mapy.cz.
28.02.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 28. 2. na přírodovědný výlet. Sraz v 9.00 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak do stanice Přední Zborovice. Po zpevněných cestách půjdeme na rozhlednu na vrch Kbíl. Po cestě si budeme všímat zdravotního stavu listnatých stromů a na příkladech si vysvětlíme možnosti jejich šetrného ošetřování. Zpět se vrátíme buď vlakem (jede každé dvě hodiny), nebo pěšky např. přes Sousedovice. www.mapy.cz.
24.01.2015 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 24. 1. na výlet s prohlídkou funkční vodní elektrárny (s výkladem). Sraz v 8:50 u zastávky MHD na sídlišti Mír. V 9:00 jede autobus do Katovic, kde navštívíme elektrárnu Josefa Mojžíše. Seznámíme se i s pohnutou historií tamního mlýna. Zpět jede autobus ve 13:07 nebo lze jít pěšky po pěšinách podél řeky. www.mapy.cz.