ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2017 - přednášky

21.11.2017 Úterý 21.11.2017: Náš soused netopýr. Přednáší Dita Weinfurtová z České společnosti pro ochranu netopýrů: přednáška s promítáním (zajímavosti, rady aj.). Doplněno ukázkou ochočených hendikepovaných netopýrů, možnost kontaktu s nimi. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia. Možné dotazy k problematice ochrany netopýrů v našem městě.
13.09.2017 Středa 13. 9.: Velká Fatra, Krkonoše aj. Od 17:00 v přednáškovém sále gymnázia. U přírodních zajímavostí komentáře přírodovědné a jiné. Chcete-li přispět svými tipy na zajímavá místa, vyzkoušené ubytování apod., hlašte se na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.
07.06.2017 Středa 7. 6.: Cesta z Harrachova do Králík, Karlovy Vary a okolí, aj. Od 17:00 v přednáškovém sále gymnázia. Chcete-li přispět svými tipy na zajímavá místa, vyzkoušené ubytování apod., hlašte se na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.

rok 2017 - ostatní akce

Prosinec 2017 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 1., 22. a 29. 12., kdy schůzku vynecháme. 8. 12. si vyrobíme jednoduchá krmítka, 15. 12. si uděláme předvánoční setkání v parčíku u archivu. A ještě ve středu 27. 12. navštívíme pejsky v útulku, přineseme jim piškoty na přilepšení. Sraz ve 14:00 před útulkem. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Listopad 2017 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK, kromě 17. 11., kdy schůzku vynecháme. 3. 11 dušičková návštěva hřbitova, zdobení opuštěných hrobů svíčkami, 10. 11. návštěva pejsků v útulku, 24. 11. vyrábění ozdob a dárků pro strakonický charitní jarmark. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720)..
Říjen 2017 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 27. 10., kdy schůzku vynecháme. 6. 10 návštěva koziček v hradním příkopu (dostaneme se i dovnitř), 13. 10. sbírání podzimních plodů, potom vyrábění zvířátek (pod střechou), 20. 10. hry na zahrádce (“krvavé koleno”, ovčín aj.), pak posezení u ohně. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Září 2017 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 1. 9. a 29. 9., kdy schůzku vynecháme. 8. 9. si ukážeme vzácnou květenu na Kalvárii a zahrajeme si na Podskalí špačka, 15. 9. se podíváme na zahrádku u Blaťáku nebo budeme mikroskopovat v klubovně, 22. 9. si uděláme vlastní pouť. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Červen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 30. 6., kdy schůzku vynecháme. 2. 6. si ukážeme vzácnou květenu na Kuřidle a 9. 6. na Kalvárii, 16. 6. si zahrajeme na zahrádce u Večeřových a 23. 6. u Skalických. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Květen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK. 5. 5. si kromě pozorování přírody popovídáme o jarních zvycích, 12. 5. si zahrajeme tradiční jarní hry, 19. 5. navštívíme přírodní zahradu v Domanicích, 26. 5. si ukážeme rybí trdliště a dozvíme se něco o životě ryb. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Duben 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 14. 4., kdy schůzku vynecháme. 7. 4. si ukážeme pletení pomlázky a kouzla s vajíčky, 21. 4. si pohrajeme na zahrádce u Taschnerových a uvidíme jarní práce na záhonech, 28. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí a zahrajeme si kuličky.
Březen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 3. 3., kdy schůzku vynecháme. 10. 3. si ukážeme výrobu budky pro čmeláky, 17. 3. se podíváme ke kozičkám v hradním příkopu (i dovnitř do ohrady), 24. 3. si ukážeme zdobení perníčků a zopakujeme si jarní říkadla, 31. 3. utopíme Morenu.
Únor 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 3. 2. a 24. 2., kdy schůzku vynecháme. 10. 2. si vyrobíme Morenu a popovídáme si o masopustních zvycích, 17. 2. si zasejeme semínka ke klíčení a uděláme si ozdobné jehnědy z papíru.
Leden 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky, kteří by si mohli založit samostatný oddíl. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK. 6. 1. si ukážeme knížky, které kdo dostal pod stromeček, 13. 1. půjdeme do lesa ke krmelci a zahřát se na blízkou zahrádku, 20. 1. si vyrobíme “sněhové” koule z balónků a rýže, 27. 1. budeme pozorovat a odlévat stopy zvířat.

rok 2017 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

12.09.2017 Přírodovědná procházka Úterý 12. 9.: Sraz v 16.15 na zastávce MHD Ellerova-Hvězda. V 16:34 jede písecký autobus do Rovné, kde nás bude čekat náš průvodce PaedDr. Václav Žitný. Podíváme se do okolí, např. do bukového lesa (Chlum) a do lipové aleje. Kromě vyprávění o krajině se počítá také s ukázkami lesních prací. Zpět lze jet v 18:23 z rozcestí nebo jít pěšky. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.

rok 2017 - zájezdy

02.12.2017 Výlet do Písku. Sobota 2. 12.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem přes Protivín do Písku. Podíváme se na 1,5 km dlouhou Cestu bolestných kamenů do Píseckých hor a pak na adventní jarmark do ZŠ Svobodná, kde děti každý rok prodávají vlastní výrobky. Zpět např. vlakem v 17:08. Jako každý rok je nutno počítat s chladným počasím mimo území města a horšími cestami. Povídání o přírodě, snad i vánočně laděné. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
04.11.2017 Zimní houbaření v okolí Lipky: Sobota 4. 11.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:09 jede vlak do Lipky, kde nás v 10:30 bude čekat mykolog p. Libor Hejl. Zpět jede více spojů (např. v 17:30). Výklad přírodovědný a případně i jiný. Zaměříme se zejména na úlohu a využití dřevokazných hub a na zdravotní stav stromů. Ukážeme si i některé jedlé druhy hub. Voděvzdorná obuv vzhledem k případné možnosti pohybu po nezpevněných cestách vítána. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
14.10.-15.10.2017 Víkendový zájezd na Jindřichohradecko 14.10.-15.10., lze se zúčastnit i jen na sobotu nebo neděli: Sraz v 6:45 před nádražím ČD. V 7:07 odjezd vlakem na Hlubokou: zámek Ohrada s výstavou „Příroda v ilustracích Pavla Procházky“. Pak vlakem na další místa, nocleh v Jarošově n. Než., návrat 15.10. do 19:00. Uvidíme např. soukromé selské muzeum a přírodní zahradu v Jarošově, keramičku v Hlubokodole, chráněné přírodní lokality, projdeme se více nebo méně podle okolností, vyzkoušíme si speciální jarošovskou stolní hru, atd. Po dohodě případně i možnost změn. Podrobnosti a přihlášky: hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo na pobočce. Výklad přírodovědný a případně jiný. Voděvzdorná obuv vzhledem k případné možnosti pohybu po nezpevněných cestách vítána. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
10.09.2017 Neděle 10. 9.: Sraz v 7:30 na nádraží na stanovišti C 21. V 7:40 jede linka na Kvildu, kde nás bude v 9:30 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme k pramenům Vltavy a do lesa s přirozenou obnovou. Zpět jede táborský autobus v 15:30. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
12.08.2017 Sobota 12.08.2017. Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak do stanice Lenora (nádraží). Tam nás v 9:00 bude čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč - až na místě). Ukážeme si lesy a loučky podél Řasnice a jinou cestou se vrátíme do Lenory (cca 17 km). Zpět jede vlak v 16:59 nebo v 18:59. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720) Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
08.07.2017 Sobota 8. 7.: Sraz v 6:40 před nádražím ČD. V 6:53 jede vlak (s přesedáním) do Sušice a pak autobus do Velkého Boru u Srní.. Tam nás bude čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč - až na místě). Projdeme se podél Křemelné od stodůleckého mostu do Frauenthalu (cca 15 km – lze změnit). Zpět se pojede v 16:03, návrat v 19:05. Výlet je středně náročný na fyzickou kondici. Pohyb částečně po zpevněných cestách. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
04.06.2017 Neděle 4. 6.: Přírodovědný výlet do Rudolfova: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 jede vlak do Českých Budějovic a pak MHD do Rudolfova. Navštívíme přírodní zahradu Anastazii a Hornické muzeum. Zpět jede více spojů. Výlet je nenáročný na obuv, oblečení a fyzickou kondici. Pohyb po zpevněných cestách. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
20.05.2017 Sobota 20. 5.: Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak do Číčenic. Půjdeme k přírodní památce Radomilická mokřina (výskyt obojživelníků). Zpět lze jet z Dívčic (např. v 17:27) nebo ze Záblatíčka. Vodě vzdorná a terenní obuv je doporučena. Průvodce zajišťuje ZO ČSOP Strakonice. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
08.04.2017 Sobota 8.4. Ornitologická akce s kroužkováním v Českých Budějovicích. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:07 jede rychlík do Českých Budějovic, kde se přesuneme na zastávku MHD Máj v ul. Milady Horákové a přidáme se od 9:00 k akci vedené Petrem Veselým (PřF JU) a Jiřím Řehounkem (Calla) na území bývalého tankodromu. Zpět jede více spojů, např. v 16:04. Vodě vzdorná a terenní obuv je doporučena. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
18.03.2017 Sobota 18. 3.: přírodovědný výlet. Sraz v 7:15 na autobusovém nádraží. Z č. 1 jede v 7:30 autobus do Prahy, kde se podíváme na Bílou skálu (dějiště Lovců mamutů, přírodní památka v péči ZO ČSOP Křivatec) a dále podle zájmu, např. do Národního zemědělského muzea. Zpět jede více spojů. V rámci výletu povídání o přírodě a údržbě přírodních památek neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Vodě vzdorná a terenní obuv je doporučena. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
21.01.2017 Neděle 26. 2.: návštěva horažďovické záchranné stanice. Sraz ve 12:50 na autobusovém nádraží. Z č. 26 jede v 13:05 modravský autobus do Horažďovic, kde se podíváme do Přírodovědné stanice DDM. Zpět jede více spojů. V případě zájmu je možno klást otázky z oblasti přírodovědy, neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
21.01.2017 Sobota 21. 1.: přírodovědný výlet do Prahy. Sraz v 7:50 na autobusovém nádraží, odkud z č. 1 jede v 8:00 spoj do Prahy. Na Knížecí se v 9:30 sejdeme s místními průvodci z ČSOP a podíváme se do Ďáblického lesa, k příbojové kapse v bývalém lomu a na naučnou stezku v Dolních Chabrech. Lze spojit s obědem a s prohlídkou výstavy o době ledové. Zpět lze jet např. v 16:00. V případě zájmu je možno klást otázky z oblasti přírodovědy, neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.