Odešel vzácný člověk

Na mnoha místech těchto internetových stránek vídali čtenáři jméno botanika Václava Chána.
Všichni, kdo se s ním setkávali, ho poznali jako vynikajícího znalce i vypravěče a hlavně jako vzácného člověka. Je nám velmi líto, že dne 15.2. ve věku nedožitých 80 let opustil všechno, co měl rád – hlavně svou rodinu, přátele, spolupracovníky z ČZ i z přírodovědných kruhů, naši krajinu a její přírodu. Ochraně životního prostředí se aktivně věnoval doslova do posledních dní. Kromě výzkumné a publikační činnosti pracoval při údržbě chráněných území, vedl po více než 10 let pro veřejnost pravidelné procházky zaměřené na botaniku a historii, byl rádcem a pomocníkem dětí z kroužku Mladých ochránců přírody i řady studentů. Jeho životní dráha a činnost si zaslouží více než jen těchto několik řádek. V červnu se o vzpomínky na něj podělí jeho přátelé a kolegové při příležitosti nedožitých 80. narozenin. Dalším výročím, které připadá na tento rok, je 50 let od vzniku Jihočeské pobočky České botanické společnosti, kterou založil právě p. Chán.

Věnujme mu tichou vzpomínku a popřejme mu klidné spočinutí v zemi, ke které měl tak hluboký a láskyplný vztah.

 

p. Chán p. Paulič, ing. Treybal a p. Chán Ing. Treybal a p. Chán

Autorem první z fotografií je ing. Jiří Vokoun.