Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2009.

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2010 2010
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a 08.09.2009
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. 02.06.2009
  přelom VII. - VIII 23.06.2009 - ruční trhání třtiny křovištní, 04.08.2009
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) 30.09.2009


PP Sedlina
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání 21.10.2009
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek 07.04.2009 - aplikace klícek
  12.07.2009 - ruční trhání invazních rostlin
 
 


Nesmluvní akce

červen - červenec vyžínání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo
červen - červenec vytrhávání netýkavky malokvěté na Kalvárii