Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2010.

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2010 09.10.2010:08:30 u ŠK Za parkem
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a 14.07.2010 - ruční trhání třtiny křovištní, 01.09.2010:16:30 u ŠK Za parkem
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. 02.06.2010
  přelom VII. - VIII 14.07.2010 - ruční trhání třtiny křovištní, 04.08.2010:16:30 u ŠK Za parkem
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) 09.10.2010
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin 10.04.2010:9:15
Odstraňování náletových dřevin: 27.03.-31.03.2010. Mimo práce podle plánu péče.


PP Sedlina u Rovné - tento rok neprovádíme v plném rozsahu
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání --.10.2010
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek --.04.2010 - aplikace klícek
Mimo rozpis prací podle plánu péče 31.03.2010:16:15 ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, případně hrabání listí, zakrytí klíckami
10.04.2010:09:15 zakrytí klíckami
--.07.2010 - ruční trhání invazních rostlin  
 


Nesmluvní akce

20.02.2010 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Mlýnská stoka pod sídlištěm 1. máje.
24.02.2010 rozvěšení ptačích budek v lokalitě Podskalí u pivovaru a Zavadilky. V případě zájmu kontaktuje předsedu ZO 20/01 ČSOP Strakonice.
červen - červenec vyžínání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo
červen - červenec vytrhávání netýkavky malokvěté na Kalvárii