Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2011.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a sprátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic - nebylo nám pro rok 2011 nabídnuto ve výběrovém řízení.
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2010  
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a 06.09.2011
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. 13.07.2011
  přelom VII. - VIII 22.07.2011
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) 01.10.2011
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin  


PP Sedlina u Rovné - naše nabídka nebyla přijata, čekáme na oznámení důvodu odmítnutí!
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání  
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek --.04.2011 - aplikace klícek
Mimo rozpis prací podle plánu péče xx.03.2011:16:15 ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, případně hrabání listí, zakrytí klíckami
--.07.2011 - ruční trhání invazních rostlin  
 

 

Nesmluvní akce

leden 2011 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Podskalí
05.02.2011 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady
05.02.2011 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Mlýnská stoka pod sídlištěm 1. máje.
05.03.2011 vyvěšení ptačích budek ZŠ Povážská
rozvěšení ptačích budek v lokalitě parčík u kostela sv. Markéty
4x univerzální budka pro drobné pěvce
rozvěšení ptačích budek v lokalitě Mlýnský náhon - u areálu starého Fezka
10x univerzální budka pro drobné pěvce
09.03.2011 rozvěšení ptačích budek v lokalitě Rennerovy sady
1x budka pro šoupálky
rozvěšení ptačích budek v lokalitě Mlýnský náhon - pod Hvězdou
2x budka pro sýkory
1x budka pro špačky
rozvěšení ptačích budek v lokalitě hradní příkop
1x budka pro sýkory
1x budka pro špačky
19.03.2011 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně. Účast: 4 členi ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 2 členi MOP při ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 2 sympatizující nečleni naší ZO. Kontrola na lokalitě prováděna 1x až 4x denně podle aktuálního počasí a tahu žab, pouze ve 3 členech naší ZO.
19.03.2011 sázení stromků za čističkou odpadních vod u Kalného vrchu
22.03.2011 pohrabání listí a klacků na PP Sedlina
26.03.2011 vrch Kbíl - sběr odpadků - více viz akce ZO ČSOP Strakonice. Účast 4 členů na ZO 20/01 ČSOP Strakonice.
17.04.2011 osazení ochranných klícek v PP Sedlina, část klícek již byla osazena pověřeným subjektem z výběrového řízení. Dosadili jsme 7 klícek.
27.04.2011 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
10.06. - červenec trhání netýkavky malokvěté ns Kslvárii (většinou Pá, So, Ne)
22.06., 25.06. - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne)