Jak práce na PP Pastvina u Přešťovic pokračují.
    Uplyne pár dní a provádění prací podle plánu péče na PP Pastvina u Přešťovic opět začne v podobě kosení ploch s třtinou křovištní. Před několika týdny jsme se na této lokalitě sešli, abychom provedli Brigáda na PP Pastvina u Přešťovic. Účastníci.její vyčištění od náletových dřevin, spadaného listí a staré trávy. To bylo ještě chladno a deštivo. Práci, kterou jsme začali dne 07.04.2012, bylo třeba dokončit. A tak jsme se dne 23.05.2012 sešli znova. Sraz byl jako obvykle u Šmidingerovy knihovny, pobočky Za Parkem v 16:45. Někteří z nás se vydali na lokalitu rovnou a někteří přijeli z daleka. Sešlo se nás tedy 10, což bylo na 3 velké hromady chrastí a dvě kopy staré trávy tak akorát.
    Kdo vlastně přišel? Za ZO 20/01 ČSOP Strakonice nový člen Jan Juráš, Radim Paulič jako dvorní botanik, Vilém a Alena Hrdličkovi a potom sympatizující veřejnost v podobě nečlenů zastoupená panem Václavem Račanem a jeho dvěma syny Honzíkem a Vašíkem, paní Zdeňka Jankovcová a pan Josef Legát s dcerouBrigáda na PP Pastvina u Přešťovic - při odchodu z lokality. Evou. Obavy v podobě změny počasí a výskytu bouřek se naštěstí nesplnily, což jsme byli rádi, vzhledem k blízkosti vedení vysokého napětí. A tak jsme pracovali. Během takřka čtyř hodin jsme odstranili suché vyřezané dřeviny a stařinu, trochu vyčistili lom a ještě část z nás stihla botanizovat s Radimem Pauličem nebo se poohlédnout po nějakém tom hmyzu. Během prací jsme také nalezli dvě prázdná hnízda, z nichž jedno patřilo zřejmě kosovi černému a druhé asi července obecné. Během prací jsme vyrušili zajíce polního a v podvečer se v okolí lomu ozýval "štěkot" srn. To již někteří z nás odjeli domů a ti poslední setrvali na místě takřka do deseti hodin v noci. Odměnou jim bylo několik zajímavých pohledů do krajiny, přízračně nasvícená krajina se srpkovitým měsícem a začínající komáří bzukot. Inu, léto přichází, práce nekončí a na PP Pastvina u Přešťovic se bude v polovině června pokračovat.
    Myslím, že tato akce přinesla i to kladné, že se na pracích podíleli mladí členové naší ZO a také přišli lidé z veřejnosti. Trochu to ten den připomnělo staré časy, kdy na brigády na přírodních památkách vyrazilo 4-5 členů z řad ZO a 4-5 nečlenů. Je to úplně jiná účast na akcích naší základní organizace, myslím hodnotnější než účast na výletech nebo vycházkách. Neboť někde se tuším říkalo: "Bez práce nejsou koláče", možná bez práce není zajímavých lokalit. Ale to asi zhodnotí sám čas. V každém případě díky všem, kdo přišli. -vh-