Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2012.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a sprátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic-
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010).

Mimořádná brigáda dne 07.04.2012:14:00. Sraz u ŠK Za parkem. Náplní bude prořezávka dna lomů od náletů a odstranění staré trávy. Doporučuji pevnou obuv, pracovní rukavice, případně pilku a zahradnické nůžky.

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2010  
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a 04.09.2012
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. dd.06.2012
  přelom VII. - VIII 01.08.2012
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) 26.09.2012:17:00, 02.10.2012:17:00
Mimo plán péče 14:00h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin 07.04.2012 
Mimo plán péče 16:45h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny 23.05.2012 
Mimo plán péče 17:30h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, trhání třtiny křovištní 11.07.2012 
Mimo plán péče 9:30h - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - spodní lom 01.09.2012 


PP Sedlina u Rovné - -
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání  
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek 24.04.2012 - aplikace klícek
Mimo rozpis prací podle plánu péče 29.03.2012:13:00 - kontrolní výjezd s pracovníkem OŽP KÚ České Budějovice, případně hrabání listí, zakrytí klíckami
31.03.2012:9:30 ŠK - hrabání listí, zaklopení klíckami
18.07.2012 - ruční trhání invazních rostlin  
24.10.2012:16:15 - hrabání listí

 

Nesmluvní akce

leden - únor 2012 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Renneroy sady, Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí, hradní "safari"
09.03.2012 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně. Účast: 4 členi ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 1 člen MOP při ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 6 sympatizujících nečlenů naší ZO. Kontrola na lokalitě prováděna 1x až 3x denně podle aktuálního počasí a tahu žab, pouze ve 3 členech naší ZO a jednoho sympatizujícího nečlena.
24.03.2012 Holý vrch a PP Ryšovy - sběr odpadků - více viz akce ZO ČSOP Strakonice. Účast 4 členů na ZO 20/01 ČSOP Strakonice a 6 nečlenů.
30.04.-01.05.2012 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne)
červen - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne)