Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2013.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a sprátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic-
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010, 2013).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2013 08.10.,10.10.2013
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a 03.09.2013
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. 26.06.2013
přelom VII. - VIII 07.08.2013
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) 24.09.2013
Mimo plán péče 16:45 h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin 29.04.2013
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny 23.06.2013
Mimo plán péče 16:30h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, trhání třtiny křovištní 17.07.2013
Mimo plán péče 9:30h - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - spodní lom 01.09.2013 


PP Sedlina u Rovné - -
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání 30.10.2013:16:00 *** 02.11.2013:10:00 ŠK Za Parkem
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek 24.04.2013 - aplikace klícek na zbylé vstavače bledé
Mimo rozpis prací podle plánu péče 18.03.2013 - kontrolní výjezd s pracovníkem OŽP KÚ pro JK
23.03.2013 - kontrolní výjezd, hrabání listí, zakrytí klíckami
16.04.2013 ŠK - hrabání listí, zaklopení klíckami
09.07.2013 - ruční trhání invazních rostlin

 

Nesmluvní akce

leden - únor 2013 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady, Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí, hradní "safari"
09.03.2013:09:00 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně. Účast: 4 členi ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 1 člen MOP při ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 6 sympatizujících nečlenů naší ZO. Kontrola na lokalitě prováděna 1x až 3x denně podle aktuálního počasí a tahu žab, pouze ve 3 členech naší ZO a jednoho sympatizujícího nečlena.
11.05.2013:13:00 Ukliďme svět! Sraz na Dubovci. Úsek od Strakonic při Volyňce až do Volyně
10.11.2013:13:00 Ukliďme svět! Sraz na Dubovci. Pískovna V Holi
05.05.2013 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne)
červen - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne)