Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2014.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a spřátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic-
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010, 2013, 2016).
Tento rok naše ZO 20/01 ČSOP Strakonice nabídku na provádění prací podle plánu péče od OŽP KÚ pro JK neobdržela.
Třebaže o ní bylo několikrát žádáno.

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2016 2016
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a dd.09.2014
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. doprava individuální, zahájení na místě od 13:30h - nekonala se 17.06.2014
  přelom VII. - VIII dd.08.2014
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) dd.09.2014
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin dd.04.2014
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny dd.06.2014
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, trhání třtiny křovištní dd.07.2014
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - spodní lom dd.09.2014 


PP Sedlina u Rovné - -
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Tento rok naše ZO 20/01 ČSOP Strakonice nabídku na provádění prací podle plánu péče od OŽP KÚ pro JK neobdržela.
Třebaže o ní bylo několikrát žádáno.

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání 29.10.2014
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek 16.04., 20.04.2014 - aplikace klícek na zbylé vstavače bledé
Mimo rozpis prací podle plánu péče dd.03.2014 - kontrolní výjezd s pracovníkem OŽP KÚ pro JK
26.03.2014 - kontrolní výjezd, hrabání listí, zakrytí klíckami, odjezd kdy a kde bude upřesněn
26.04.2014 ŠK - hrabání listí, zaklopení klíckami - sraz bude upřesněn
24.07.2014 - ruční trhání invazních rostlin

 

Nesmluvní akce

leden - únor 2014 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady, Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí, hradní "safari"
08.03.2014 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně. Účast: 4 členi ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 1 člen MOP při ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 6 sympatizujících nečlenů naší ZO. Kontrola na lokalitě prováděna 1x až 3x denně podle aktuálního počasí a tahu žab, pouze ve 3 členech naší ZO a jednoho sympatizujícího nečlena.
26.04.2014 Ukliďme svět! Dolní řepický rybník ?
dd.11.2014 Ukliďme svět!
24.04.2014 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne). Proběhlo 27.05.2014 a pokračuje.
červen - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne). Proběhlo 25.05.2014 a pokračuje.