Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2015.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a spřátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic - tento rok jsme práce dople plánu péče neprovádali.
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010, 2013, 2016).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2016 2016
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a dd.09.2015
1c - 0.04 ha 1. pol. VI. dd.06.2015
  přelom VII. - VIII dd.08.2015
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016) dd.09.2015
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin dd.04.2015
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny dd.06.2015
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, trhání třtiny křovištní dd.07.2015
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - spodní lom dd.09.2015 


PP Sedlina u Rovné - tento rok jsme práce dople plánu péče neprovádali.
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání dd.09.2015
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek dd.04.2015 - aplikace klícek na zbylé vstavače bledé
Mimo rozpis prací podle plánu péče dd.03.2015 - kontrolní výjezd s pracovníkem OŽP KÚ pro JK
dd.03.2015 - kontrolní výjezd, hrabání listí, zakrytí klíckami, odjezd kdy a kde bude upřesněn
30.04.2015 ŠK - hrabání listí, zaklopení klíckami - sraz bude upřesněn
dd.07.2015 - ruční trhání invazních rostlin

 

Nesmluvní akce

leden - únor 2015
08.02.2015:14:00
čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady, Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí. Budky v hradním "safari, Podskalí, u sv. Markéty " jsou vyčištěny.
08.03.2015 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně.
28.03.2015 Ukliďme svět!
10.10.2015 Ukliďme svět! - Kuřidlo
30.04.2015 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne).
červen - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne).