Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2016.
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a spřátelená veřejnost.)

Smluvní akce

PP Pastvina u Přešťovic- pokud se budeme ucházet, odřeknuto.
Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení
travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok).
sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky
- 2007, 2010, 2013, 2016).

Plocha Termín Datum
1a - 0.32 ha IX. - X., 1x/ 3 roky - 2016  
1b - 0.05 ha VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a  
1c - 0.04 ha 1. pol. VI.  
  přelom VII. - VIII  
konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán péče 2007-2016)  
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin  
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny  
Mimo plán péče ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - pálení, trhání třtiny křovištní  
Mimo plán péče kontrolní výjezd, odstraňování náletových dřevin - spodní lom  


PP Sedlina u Rovné - pokud se budeme ucházet, odřeknuto
lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální
ochrana kvetoucích jedinců Obrázek z brigády

Plocha Termín Datum
Se 1  - 0.08 ha IX. - XI., sběr klícek, hrabání  
Se 1 - 0.08 ha konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, instalace klícek  
Mimo rozpis prací podle plánu péče  
 
 
 

 

Nesmluvní akce

leden - únor 2016 čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady, Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí.
05.03.2016 stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně.
26.03.2016 Ukliďme svět!
10.04.2016 Sázení stromků u větrolamu při Lovecké baště pod Kuřidlem
dd.04.2016 odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně
červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne).
červen - červenec vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, Ne).
07.06.2016 Mapování rorýsů a netopýrů ve Strakonicích
17.09.2016 Stánek ZO na Vegetfestu na strakonickém Podskalí
19.09.2016 Transfer vodních živočichů na strakonickém Podskalí v důsledku snižování hladiny Otavy
08.10.2016 Ukliďme svět! - Šibeniční vrch nad Strakonicemi