ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2022 - přednášky

rok 2022 - ostatní akce

Květen 2022 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 6. 5. navštívíme kozičky v hradním příkopu a dostaneme se až k nim za ohradu. 13. 5. si ukážeme vzácnou květenu na Kalvárii. 20. 5. půjdeme s dalekohledem k řece. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms).
Duben 2022 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 1. 4 si vyrobíme Morenu a utopíme ji v Otavě, 8. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí, 22. 4. si zahrajeme kuličky a jiné jarní hry. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms).
Březen 2022 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 4. 3 se podíváme ke Švandově lípě, 11. 3. si zopakujeme jarní říkadla, 18. 3. si vyzkoušíme zdobení perníčků. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms)..
Únor 2022 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 4. 2. si z papíru vyrobíme ozdobné jehnědy, 11. 2. si zasijeme semínka ke klíčení, 18. 2. si vyrobíme Morenu a popovídáme o masopustních zvycích. Na schůzky si berte s sebou baterky, a v zasněžených dnech i boby. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms).
Leden 2022 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 7. 1. doplníme sbírku větviček na určování, 14. 1. si pomocí solného roztoku vyrobíme “ojíněné” kamínky, 21. 1. budeme pátrat s dalekohledem kolem řeky. Na schůzky si berte s sebou baterky, a v zasněžených dnech i boby. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms).

rok 2022 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

13.03.2022 Přírodovědná procházka do okolí Radomyšle. NE 13. 3. Sraz v 9:00 před nádražím ČD. V 9:10 odjezd do stanice Radomyšl-zastávka (příjezd v 9:22). Půjdeme ke kostelu sv. Jana Křtitele a k židovskému hřbitovu a zpět k zastávce a dále celkem cca 10 km po zpevněných cestách do Strakonic. V Domanicích je možnost se odpojit a jet vlakem. Pořádáno v rámci akce BUTEO 2021/2022. Spojeno též s letmým pozorováním ptactva v okolí řepických rybníků. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
19.02.2022 Přírodovědná procházka v okolí Nebřehovic. SO 19. 2. Sraz v 9:15 před nádražím ČD. V 9:25 odjezd do Radošovic (příjezd v 9:29), dál půjdeme celkem cca 15 km po zpevněných cestách do Nebřehovic, Modlešovic (zde možnost se odpojit a jet vlakem) a zpět do Strakonic. Ćást trasy povede po polních a lesních cestách. Sejpy u Modlešovic. Případně PP Tůne u Hajské. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
09.01.2022 Přírodovědná procházka v okolí Vlčin. NE 9. 1. Sraz v 9:15 před nádražím ČD. V 9:25 odjezd do Předních Zborovic (příjezd v 9:32), dál půjdeme celkem cca 10 km po zpevněných cestách na vrch Vlčiny, do Radošovic, Mutěnic a zpět do Strakonic. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.

rok 2022 - zájezdy

14.05.2022 Přírodovědný výlet do okolí Bavorova. SO 14. 5.: Sraz v 6:55 před nádražím ČD, v 7:06 odjezd vlakem na Pražák (přesedání v Číčenicích, příjezd v 7:49). Půjdeme cca 10 km po zpevněných cestách přes Vodňanské Svobodné Hory a Svobodnou horu do Bavorova. Ukážeme si mj. květenu na přírodní památce Bavorovská stráň. Návrat vlakem v 15:58 nebo v 17:58. Část cesty bude po zpevněném povrchu. Stoupání do kopce, přírodovědné zastávky a následný úprk na vlak vyloučen není. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
02.04.2022 Přírodovědný výlet: Vráž u Písku a okolí. SO 2. 4.: Sraz v 7:55 před nádražím ČD. V 8:09 odjezd vlakem do Vráže u Písku (s přesedáním v Protivíně, příjezd v 9:05). Odtud cca 2 km kolem rybníka a lesem do Jistce a procházka po okolí. Můžeme se případně přidat k dlouhodobé akci čištění břehu částečně vypuštěné Orlické přehrady. Kdo byste se chtěl třeba jen krátce zapojit, vezměte si s sebou rukavice. Zpět některým z více spojů, např. v 16:50 opět z Vráže. Část cesty bude po zpevněném povrchu. V případě sběru odpadků v okolí nádrže je nutno počítat s bahnitým terénem, přelézáním kamenů a možností uklouznutí. Týká se části cesty Jistec - Rybárna. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.