ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Výlety

rok 2020 - přednášky

28.04.2020 O kůrovci nejen na Šumavě. ÚT 28. 4. Ing. Petr Kahuda (Správa NP Šumava): přednáška s promítáním. Od 18:00 ve společenském sále ŠK (III. hradní nádvoří).Akce proběhne tehdy, pokud budou zrušena opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.
08.04.2020 Zaniklé obce na Šumavě. ST 8. 4. Ing. Josef Pecka (profesionální šumavský průvodce): přednáška s promítáním. Od 18:00 ve společenském sále ŠK (III. hradní nádvoří). Akce proběhne tehdy, pokud budou zrušena opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.
11.03.2020 Kréta - od legend k současnosti. ST 11. 3.: Josef Šindelář: O historii, ale také o přírodě Kréty. Doplněno originálními autorovými krátkými filmy. Od 17:00 ve společenském sále ŠK (III. hradní nádvoří).
19.02.2020 Z národních parků Austrálie - II. ST 19. 2.: Hana a Jiří Šantrůčkovi: Příroda ohrožená šířením požárů a dalšími riziky. Přednáška s promítáním. Od 17:00 ve společenském sále ŠK (III. hradní nádvoří).
21.01.2020 Česká Kanada vypravuje ÚT 21. 1.: Petr Pokovba: Z Landštejna až na kraj světa za 365 dní. Přednáška s promítáním a prezentací nové knihy o přírodě, památkách a obyvatelích České Kanady. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.

rok 2020 - ostatní akce

Duben 2020 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 3. 4. utopíme Morenu a vyzkoušíme si pletení pomlázky, PÁ 17. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí, 24. 4. si zahrajeme kuličky. Info pobočka Za Parkem (Husova č. 380) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321). Akce proběhne tehdy, pokud budou zrušena opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.
Březen 2020 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. 6. 3. si ukážeme zdobení perníčků, 13. 3. si připravíme Morenu na duben, 27. 3. půjdeme k Volyňce Info pobočka Za Parkem (Husova č. 380) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321). Zrušeno.
Únor 2020 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 10. 1. si vyrobíme vlastní kalendář na rok 2020. PÁ 17. 1. navštívíme kozičky v hradním příkopu a dostaneme se až k nim za ohradu. PÁ 24. 1. obejdeme stromy s ptačími budkami a krmítky a řekneme si, jak o ně ZO ČSOP pečuje. Na schůzky si berte s sebou baterky, a bude-li sníh, i boby. Info pobočka Za Parkem (Husova č. 380) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).
Leden 2020 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 21. 2. si vyzkoušíme poznávání stromů podle pupenů, PÁ 28. 2. si zopakujeme stopování. Na schůzky si berte s sebou baterky, a bude-li sníh, i boby. Info pobočka Za Parkem (Husova č. 380) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – formou sms).

rok 2020 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

Výchovný řez alejových stromků ÚT 24. 3. Sraz v 16:50 na zastávce MHD Střela (autobus jede ze Strakonic v 16:35 z nádraží nebo např. v 16:43 z Míru). Zde nás bude čekat František Langmajer, předvede ošetření stromků ve Štafetové aleji I. a zodpoví dotazy. Pod jeho vedením si můžete vše i sami vyzkoušet. Návrat pěšky (např. přes Starý Dražejov, kde lze popř. využít v 17:40 MHD) nebo v 18:35 autobusem. Akce proběhne bez účasti věřejnosti.

rok 2020 - výlety

18.04.2020 Přírodovědný výlet: Rudolfovský potok a okolí. SO 18. 4. Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:06 odjezd vlakem a MHD do Rudolfova (s přesedáním v Českých Budějovicích). Podíváme se do okolí Rudolfovského potoka (celkem cca 6 km), do přírodní zahrady Anastazie a blízkých nově vytvořených komunitních zahrad. Zpět jede MHD a vlak např. v 16:04. Cesty budou zpevněné i blátivé. Odkaz na mapu: www.mapy.cz. Akce proběhne tehdy, pokud budou zrušena opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.
14.03.2020 Přírodovědný výlet do okolí Radomyšle. SO 14. 3.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:12 odjezd do stanice Radomyšl - zastávka. Po zpevněných cestách půjdeme nejdříve do lesa na návrší směrem k Podolí (první certifikovaný FSC les v Jihočeském kraji) a cestou pohovoříme o šetrném hospodaření v něm, dále zpět do městyse (odtud možnost návratu vlakem), lipovou alejí ke kostelu sv. Jana, lesem k židovskému hřbitovu, pak do Domanic a kolem Řepických rybníků k Štafetové aleji II. Návrat přes vrch s chráněným územím. Délka celé trasy cca 15 km. Voděvzdorná obuv je doporučena. Cesty budou zpevněné i blátivé. Odkaz na mapu: www.mapy.cz Akce proběhne bez účasti veřejnosti.
23.02.2020 Ne 23. 2: Sraz v 8:40 před nádražím ČD. V 8:53 odjezd vlakem (s přesedáním) do Horažďovic. Po zpevněných cestách se projdeme po okolí nebo se místo toho podíváme do muzejního atria a galerie. Jednou z možností je projít lokalitu Ostrov nebo se vydat ke kapli sv. Anny. Odpoledne navštívíme místní přírodovědnou stanici. Zpět vlakem v 16:46 nebo některým z autobusů. Obuv a oblečení je nutno přizpůsobit počasí. Cesty i nezpevněné a blátivé. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
25.01.2020 SO 25. 1: Sraz v 8:55 před nádražím ČD. V 9:06 odjezd vlakem do Červené nad Vltavou (s přesedáním v Ražicích). Odtud do Podolska a k mostu přes částečně vypuštěnou Orlickou přehradu (možnost občerstvení a zahřátí v nedaleké jídelně). Dále přes Temešvár a Struhy do Vlastce (cca 10 km). Uvidíme dočasně přístupné ruiny původního mostu a stavení na břehu Vltavy, několik kapliček, případně i zámek v Červeném Újezdci. V případě nutnosti je možno zajít do motorestu u Podolského mostu. Zpět některým z více spojů přes Ražice. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.