ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2018 - přednášky

25.04.2018 Úloha tlející hmoty pro zdraví půdy a zadržení vody v krajině. Středa 25. 4.: prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. – přednáška s promítáním. Konkrétní příklady od nás i ze světa. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
28.02.2018 Půda – nenahraditelný zdroj života. Středa 28. 2.: Ing. Jaroslav Šíma, DiS., autorizovaný krajinářský architekt – přednáška s promítáním. O tom, jak spolu souvisí půda, voda i ovzduší a proč je naším hospodařením tolik ovlivňováno počasí. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
10.01.2018 Lesy a jejich kulturní hodnota. Středa 10. 1.: doc. Ing. arch. Jiří Kupka Ph.D. – přednáška s promítáním. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.

rok 2018 - ostatní akce

Duben 2018 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. 6. 4. si ukážeme, kde roste léčivý devětsil. 13. 4. máme domluvenou návštěvu u koziček a dostaneme se až k nim za ohradu. 20. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí a zahrajeme si kuličky. 27. 4. si zahrajeme na zahrádce nad městem. Info pobočka Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720) nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).
Březen 2018 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Schůzky budou vzhledem k prázdninám jen dvě: 16. 3. si vyrobíme Morenu, 23. 3. ji půjdeme k řece utopit a zahrajeme si jarní hry. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Únor 2018 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Kromě 2. 2., kdy schůzku vynecháme. 9. 2. si ukážeme velký hvězdářský dalekohled a (snad) i hvězdy. 16. 2. si zopakujeme stopování zvířat, 23. 2. si zahrajeme na zahrádce a uděláme si oheň. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Leden 2018 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. 5. 1. navštívíme zvířátka v hradním příkopu (dostaneme se i dovnitř do ohrady), 12. 1. si připravíme semena na klíčení a výrobu “ojíněných” větviček do vázy, 19. 1. půjdeme do lesa ke krmelci a pak se zahřát do tepla, 26. 1. budeme pátrat s dalekohledem v okolí řeky. Bude-li některý pátek sníh, vezměte si s sebou i boby. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).

rok 2018 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

18.03.2018 Neděle 18. 3.: Sraz v 10:55 před nádražím ČD. V 11:10 odjezd vlakem do Radomyšle. Půjdeme ke kostelu sv. Jana a k židovskému hřbitovu, dál po zpevněných stezkách přes Domanice a Řepické rybníky do Strakonic. Po cestě si můžeme povídat např. o významu a ochraně ptačích dravců..

rok 2018 - zájezdy

28.04.2018 Výlet do Rudolfova. 28. 4.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem do Českých Budějovic a navazujícím autobusem MHD do Rudolfova. Máme domluvenou návštěvu vznikajících komunitních zahrad a nám již dobře známé přírodní zahrady Anastazie, případně i Hornického muzea. Zpět jede více spojů, např. v 17:36 (Rudolfov, Rozcestí). Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
17.02.2018 Výlet do Týna nad Vltavou s návštěvou Přírodního muzea Semenec. Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:07 odjezd vlakem do Týna nad Vltavou (s přesedáním v Číčenicích). Je zde domluvena návštěva přírodovědného muzea Semenec (2 km od města). Podíváme se i po městě a okolí. Zpět lze jet např. v 16:50. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
21.01.2018 Výlet k památnému buku J. Velenovského (cca 10 km) Neděle 21. 1.: Sraz v 11:00 před nádražím ČD. V 11:10 jede vlak do Mačkova. Odtud půjdeme k 200 let starému buku J. Velenovského ke kapličce u Čekanic a na další zajímavá místa. Zpět jede vlak ze Sedlice např. v 16:17. Cestou si můžeme povídat mj. o J. Velenovském, o událostech uplynulého roku a o plánech na rok 2018. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.