SCHŮZKA MOPíků: Hvězdářský dalekohled - 03.03.2012


         
 
       
     
     
   

Foto: Zdenka Skalická