Setkání s přírodou na Podskalí
(15.06.2012)


 
   
 

Ve stejný den oslavil pan profesor Žíla,
člen ZO ČSOP 20/01 Strakonice, své narozeniny.
Blahopřejeme!

 

Autorem fotografií je Zdenka Skalická.