Část vyprávění Mgr. Zdeňky Skalické (pro noviny) o projektu "Vzdělání hrou"

... Už řadu let spolupracuji se strakonickou knihovnou, zejména s její pobočkou Za Parkem. Nápad vznikl právě zde díky zdejší knihovnici Mgr. Aleně Hrdličkové. Už kdysi za života p. Chána a p. dr. Cvrčka uvažovala o možnosti konzultací v různých oborech, jako je např. botanika, historie, případně cizí
Setkání kantelistů jazyky....Díky projektu, který se právě rozbíhá v prostorách Šminingerovy knihovny na hradě, bude moci být osloveno více lidí a doufáme, že si každý najde něco, co ho zaujme. Organizací projektu se ujala p. ředitelka Mgr. Andrea Karlovcová. Já jsem se nabídla, že bych pomohla s oslovením svých bývalých kolegů na strakonickém gymnáziu, kteří zde vyučovali nebo ještě vyučují různým předmětům a musím říci, že všichni byli velmi ochotní. Snad očekávání posluchačů nezklameme.

... Organizace Český svaz ochránců přírody ve Strakonicích, jejímž jsem zakládajícím členem a v jejímž výboru pracuji dodnes, vznikla už před 32 lety (za její vznik a vedení v prvních 25 letech patří velký dík Ing. Miroslavu Treybalovi). V osmdesátých a devadesátých létech jsme měli dokonce na gymnáziu svou vlastní ZO ČSOP, jíž jsem předsedala a ve které se mnou spolupracovalo až 14 kolegů a každoročně desítky studentů. Sázeli jsme stromy, vybudovali školní arboretum, jezdili na brigády na Šumavu, vybudovali jsme naučnou stezku Podskalí, jezdili na ekologické soutěže, (dvakrát jsme byli v národním kole Ekologické olympiády), za svou činnost jsme dostali Zlatou cenu Brontosaura a podívali se na Kavkaz…

... Knihovna je místo, kde je člověku dobře. Klid, pohoda, přátelská atmosféra, setkávání se zajímavými lidmi, s novými výtvarnými technikami při Tvořivých podvečerech, pěkné výlety pořádané knihovnou, zajímavé přednášky a výstavy a… hlavně spousta dobrých knih, které lákají k přečtení...