26.05.2007: V sobotu dne 26.05.2007 se konal převážně botanický jednodenní zájezd s programem: Petrovické vápence a zastávkou v Milevsku (klášter). Začátek našeho zájezdu byl deštivý až do Milevska kde jsme si prohlédli premonstrátský klášter a hřbitovní kostel sv. Jiljí. Na nádvoří kláštera jsme mohli obdivovat mohutnou lípu srdčitou a navštívili jsme kláštěrní knihovnu. Pokud se někteří z nás podívali do parku, mohli pozorovat a poslouchat rozličné ptactvo a sledovat různé druhy měkkýšů. Po návštěvě Milevska jsme zamířili do nedalekého Porešína, kde jsme obdivovali místní zahrady a cestou do Obděnic botanizovali s p. Chánem. To nám již přestalo pršet. V Obděnicích jsme si prohlédli místní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po Obděnicích jsme navštívili "Husova kazatelnu" u Vilasovy Lhoty, kde jsme si odpočinuli a někteří z nás vytvořili foto u místních balvanů. Poté jsme se vydali do nedalekých Petrovic a osvěžili v místní hospodě. Někteří z nás si prohlédli střed obce, okolí kostela, zámeček a malý park. Naše další cesta směřovala k Divišově jeskyni, kde jsme byli očekáváni místními speleology. Ti nás zavedli do Divišovo jeskyně a po tomto jeskynářském výkonu někteří z nás vystoupili nad Divišovu jeskyni a mohli botanizovat s p. Chánem a dalšími botaniky. Část účastníků zájezdu potom ještě pokračovala na lokalitu zvanou Kozince. Při závěrečném srazu u Divišovo jeskyně nás potom čekal již jen návrat domů.Vraceli jsme se za slunečného počasí a příjemně unaveni.    Zápis.

Klášter premonstrátů v Milevsku, rajská zahrada a účastnící zájezdu Lípa srdčitá u klástera premonstrátů v Milevsku
Klášter premonstrátů v Milevsku Lípa srdčitá u kláštera premonstrátů v Milevsku
Modrásek jehlicový Vstup do Divišovy jeskyně
Modrásek jehlicový na louce nad Divišovo jeskyní Vstup do Divišovy jeskyně v Týnčanském krasu