Krátké zprávy - BUTEO


Od roku 2004 se členové ZO ČSOP Strakonice účastní sčítání kaní obecných. Je to akce, která je provozována na základě výzvy ZO ČSOP (garant RNDr. Pavel Řepa) v Tachově a probíhá již několik let. Spočívá v tom, že se pozorovatelé vydají v určené dni (1x v běžném a 2x v následujícím roku) na trasu dlouhou nejméně 5 km a provedou sčítání kání obecných nebo kání rousných, popř. jiných dravců. Výsledky zaznamenají do formulaře, který je distribuován Základní organizací ČSOP Tachov. K výsledkům přiloží mapku trasy s pozorováními. Tyto dokumenty pak odešlou na určenou adresu. Možné je i odeslání na mailovou schránku ZO ČSOP v Tachově. Sčítání se musí provádět po několik let, aby výsledky byly věrohodné. Na této webové stránce uvádíme popis tras, které jsou již obsazeny našimi pozorovateli. Jde o to, aby si mohl nový zajemce o sčítání kání stanovit trasu svou a nedocházelo k duplicitním pozorováním. K sčítání je nutno přistupovat zodpovedně, zejména v dodržení termínu. Je sice povolena určitá časová odchylka, ale je nutno uvážit, zda pozorovatel vydrží procházet krajinou 3x v roce po dobu několika let. Tímto postupem mají data pro zpracovatele větši cenu než nárazová pozorování, která brzy skončí. Blíže jsou průběhy pozorování zaznamenány např. v zápisech z vlastivědných vycházek pořádaných Šmidingerovou knihovnou a ZO ČSOP Strakonice. Případní zájemci se pochopitelne mohou těchto akcí zúčastnit a projití takove trasy si na vlastní nohy zkusit. A nyní zde je slibovaná mapa tras našich pozorovatelů. Trasa, která je na mapce označena červeně, je procházena ing, M. Treybalem a jeho rodinou již po dobu 20 let. Zeleně vyznačená trasa je procházena při veřejně vyhlašovaných akcích ZO ČSOP Strakonice společně s dobrovolnými účastníky, kteří si chtějí cestou povídat o přírodě nebo historii. (vh)


Termíny sčítání v roce 2018/2019: 17. listopad 2018, 19. leden 2019 a 16. březen 2019


Trasy pozorovatelů akce BUTEO