Ptačí budky - rok 2010 a dále.
Jedno z mnoha činností, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice prováděla již od svého založení, byla ochrana ptactva. Již v prvních zápisech schůzí můžeme nalézt zprávy o ornitologických pozorováních, které nakonec vyústily v pravidelné akce směrující k mapování různých, povětšinou ohrožených druhů ptactva. Jednalo se např. o sledování zahnízdění čápů bílých, moudivláčků lužních nebo pozorování zimních návštěvníků na řece Otavě. Protože byl o tyto pozorování a ochranu ptactva zájem, časem vznikl "útulek" pro drobné ptactvo v oblasti Horního Řepického rybníku a drobná stavba ornitologického skladu nedaleko těchto rybníků. Abychom navázali na to, co již bylo započato, provádíme již několik let krmení drobného ptactva na různých místech v našem městě. Ročně se zkrmí okolo 50 kg slunečnice. Rovněž v jarních i letních měsících nenecháváme naše ptactvo bez povšimnutí. Již několik let se vyjadřujeme k ochraně hnízdních možností pro naše ptáky přímo ve městě nebo okolí. Např. k hnízdění rorýsů obecných ve městě nebo břehulí říčních v okolí Strakonic, nyní již jenom na lokalitě pískovna V Holi. Ani město nenecháváme bez povšimnutí a nesnažíme se stavět do role kybiců, ale provádíme každým rokem osazení několika nových budek před hnízdním obdobím našich drobných pěvců. Tak můžete vidět naše rozvěšené ptačí budky v Rennerových sadech, podél Mlýnské stoky a Podskalí. Snad nejúspěšnější je hnízdění v Rennerových sadech, kde sýkory koňadry zahnízdí 2x do roka. Zde jsou také rozmístěny ptačí budky, které byly vyrobeny za spoluúčasti Vyšší průmyslové školy ve Volyni. Ptačí budky také kupujeme ze svých finančních prostředků. Ptačí budky vyvěšujeme bez použití hřebíků a vyhýbáme se poškození stromů. Většinou použijeme k uchycení budky lana a gumového úvazu, který je koncem každé hnízdní sezóny zkontrolován. Zkusmo jsme také vyvěsili na Podskalí jeden netopýrovník a na jednom z domů v Čelakovského ulici je umístěna budka pro rorýse. Je samozřejmé, že budeme časem s vyvěšováním ptačích budek skončit, protože o vyvěšené ptačí budky je nutno se starat a lidské zdroje naší organizace jsou omezené. Je zde však prostor pro naše příznivce nebo nové členy. Na vyvěšování spolupracujeme s OŽP MÚ Strakonice, který nám v povolení a výběru míst na vyvěšení ptačích budek vychází vstříc. Vše tedy záleží jen na nás a lidech, kteří chtějí něco dělat. -vh-
Text článku je z konce roku 2010.

ptaci_budky.jpg (170640 bytes) Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2012:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

6 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

6 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

10 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011.

4 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011.

2 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je sýkorník.

Zatím poslední "ptačí" sadou je umístění budek na Podskalí od pivovaru k Zavadilce. Zde se nalézají 4 budky a jeden netopýrovník. V roce 2012 navýšíme o další 3 budky.

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 35 ptačích budek.