Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách- rok 2013:

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Podskalí - u pivovaru Rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen pod jeskyni
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ano Lesy ČR
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ano Lesy ČR
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ano Lesy ČR
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ano p. Vaněček
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ano p. Vaněček

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku, zimoviště
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira - vrabec
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira - brhlík - zimoviště
Tržní sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko - zimoviště
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, rehek?
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, druhý břeh

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR, u altánu, zimoviště
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne SOŠ Volyně, u ruje vlasaté
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ne Lesy ČR, javor babyka
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, akát u tělocvičny - vrabec

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, sršen obecná
Čelakovského ulice - bašta sýkorník nekontr. samovýroba, převešena o 50 m dále

 

2013 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR
Safari - hrad kosovník nekontr. Lesy ČR

-vh, jj -

ptaci_budky.jpg (170640 bytes) Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2013:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

6 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

7 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

10 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011.

4 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

Zatím poslední "ptačí" sadou je umístění budek na Podskalí od pivovaru k Zavadilce. Zde se nalézá 7 budek a jeden netopýrovník.

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 41 ptačích budek a jeden netopýrovník.