Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách- rok 2014:

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.01.2015
Podskalí - u pivovaru Rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen pod jeskyni
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ano Lesy ČR
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ano Lesy ČR
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ne Lesy ČR
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ano p. Vaněček
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ano p. Vaněček

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 25.01.2015
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 31.01.2015 a 08.02.2015
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, sýkora
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, zimoviště
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira - vyřazena, nahrazena jinou
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, druhý břeh - sýkora

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 08.02., 24.02.2015,
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano. Lesy ČR, pod terasami, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, sýkora
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ne Lesy ČR, konec teras, háj
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ne Lesy ČR, nová

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 08.02.2015
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR, u altánu - sýkora
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne SOŠ Volyně, u ruje vlasaté
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR - osazena nově v roce 2015
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano. SOŠ Volyně, borovice, vrabec
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan, sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ne SOŠ Volyně, javor
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ne Lesy ČR, javor babyka - zimoviště
Rennerovy sady - západ sýkorník Ne SOŠ Volyně, akát u tělocvičny

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.10.2014
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad kosovník Ano Lesy ČR - kos, budka posléze větrem shozena

 

2014 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Radošovice - Podskalí sýkorník Ano Lesy ČR

-vh, jj -

Rozmístění ptačích budek ZO 20/01 ČSOP Strakonice Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2015:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

8 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

10 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. V roce 2015 byly 2 nahrazeny budkami Lesů ČR,

4 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 

1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 45 ptačích budek a jeden netopýrovník.