Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2015:

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 09.01.2016
Podskalí - u pivovaru rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen pod jeskyni, přepracován na obecnou budku
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ne Lesy ČR, zimoviště
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora koňadra
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora koňadra
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora modřinka
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora modřinka
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ano p. Vaněček, brhlík lesní

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 06.02.2015
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zničena při vichřici a následném pokácení stromu
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zničena při vichřici a následném pokácení stromu

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 06.02.2016
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, sýkora koňadra
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, sýkora koňadra
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - Lesy ČR, Moira - převěšena do stínu na stejném stromu
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, zničena při kácení stromu
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, sýkora modřinka,
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zničena při vichřici, druhý břeh - nahrazena vlastní

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 06.02.2016
Pod Hvězdou sýkorník Ne Lesy ČR, pod terasami
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, vrabec
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - sýkora - sršeň
Pod Hvězdou sýkorník Ne Lesy ČR, konec teras, háj - sršeň
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, nová - vrabec

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 09.02.2016
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR, u altánu - vrabec
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - zimoviště
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR - osazena nově v roce 2015 - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ne SOŠ Volyně, borovice
Rennerovy sady - západ sýkorník Ne SOŠ Volyně, kaštan
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor - sýkora
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ne Lesy ČR, javor babyka - zimoviště
Rennerovy sady - západ sýkorník Ne SOŠ Volyně, akát u tělocvičny - nezvěstná

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 13.01.2016
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: dd.03.2016
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR - sýkora
Safari - hrad kosovník   Lesy ČR - kos, budka posléze větrem shozena

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka:
Radošovice - Podskalí sýkorník   Lesy ČR

-ah, vh, jj -

Rozmístění ptačích budek ZO 20/01 ČSOP Strakonice Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2016:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

7 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

8 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

9 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. V roce 2015, 2016 byly 2+1 nahrazeny budkami Lesů ČR,

2 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 

1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 41 ptačích budek a jeden netopýrovník.