Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2016:

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 31.01.2017
Podskalí - u pivovaru rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen k hřišti, přepracován na obecnou budku
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ne Lesy ČR, zimoviště
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ano p. Vaněček, brhlík lesní
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 04.02.2017
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku, vrabec
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště, slunéčko dvoutečné, listovník

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 04.02.2017
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, vrabec
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, načaté hnízdo
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - Lesy ČR, Moira - sýkora
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, zničena
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, zmizela
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - vlastní - vrabec

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 19.02.2017
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, vrabec
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora a vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, nová - vrabec

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 19.02.2017
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR, u altánu - sýkora
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - vrabec
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, borovice - sýkora + mrtvé mládě
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor - sýkora
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ne Lesy ČR, javor babyka
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, vrabec

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 04.02.2017
Čelakovského ulice - bašta rorýsovník Ne Lesy ČR - neobsazen
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště

 

2016 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: dd.03.2016
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník   Lesy ČR
Safari - hrad kosovník   Lesy ČR

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: dd.03.2017
Radošovice - Podskalí sýkorník   Lesy ČR

-ah, vh, jj -

Rozmístění ptačích budek ZO 20/01 ČSOP Strakonice Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2016:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

8 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

8 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. V roce 2015, 2016 byly 2+1 nahrazeny budkami Lesů ČR, jedna bylo zničena.

2 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 

1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 41 starších ptačích budek a jeden netopýrovník. Dne 19-02.2017 byly doplněny další ptačí budky do Renneroýh sadů a a na lokalitě Pod Hvězdou.