Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2017:

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 16.02.2018
Podskalí - u pivovaru rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen k hřišti, přepracován na obecnou budku
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ano Lesy ČR, zimoviště
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ne Lesy ČR, sýkora
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ne Lesy ČR, sýkora
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ne p. Vaněček
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 28.01.2018
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská,

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 28.01.2018
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira
Mlýnská stoka sýkorník > Ne ptačí budka - Lesy ČR, Moira
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec
Tržní sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954
Tržní sýkorník > Ano ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, zmizela
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště, sýkora
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - vlastní - vrabec

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 04.02.2018
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník F Ano vrabec + 2 myši
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano vrabec
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, vrabec

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 04.02.2018
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR, u altánu - sýkora
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - vrabec
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, borovice - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan - vrabec
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor - sýkora
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ano Lesy ČR, javor - vrabec
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, sýkora

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 13.02.2018
Čelakovského ulice - bašta rorýsovník Ne Lesy ČR - neobsazen
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 06.03.2018
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad kosovník Ano Lesy ČR

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 02.12.2018
Nemocnice Strakonice sýkorník   Lesy ČR - 10x
Nemocnice Strakonice špačkovník   Lesy ČR - 2x
Nemocnice Strakonice šoupálkovník   Lesy ČR - 1x

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: dd.03.2018
Radošovice - Podskalí sýkorník   Lesy ČR

-ah, vh, jj -

Rozmístění ptačích budek ZO 20/01 ČSOP Strakonice Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2016:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje.

15 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

9 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. Jsou průběžně nahrazovány budkami Lesů ČR, jedna byla zničena.

2 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 

1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 49 starších ptačích budek a jeden netopýrovník.