Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2018:

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 23.01.2019
Podskalí - u pivovaru rehkovník Ano Lesy ČR, u hřiště, přepracován na obecnou budku, sýkora, veverka
Podskalí - u pivovaru sýkorník Ano Lesy ČR, zimoviště, sýkora
Podskalí - u pivovaru - zelený tank sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Podskalí - Na Zavadilce sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora
Podskalí - u Dorotky sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora
Podskalí - pod jeskyní sýkorník Ano p. Vaněček, sýkora
Podskalí - u dětského hřiště sýkorník Ne p. Vaněček, vajíčko

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 27.01.2019
parčík u kostela sv. Markéty sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, vrabec

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 27.01.2019
Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, vrabec
Mlýnská stoka sýkorník > Ne zmizela
Mlýnská stoka sýkorník Ano ptačí budka - Lesy ČR, Moira, sýkora
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec
Tržní sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954, vrabec
Tržní sýkorník Ano ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ne ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, zmizela
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště, vrabec
U Náhonu sýkorník > Ano ptačí budka - vlastní - vrabec

Dne 3.2.2019 prostor u Mlýnské stoky doplněn o následující ptačí budky a zároveň již byly některé dosluhující ptačí budky vyměněny:

2019 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.02.2019
Mlýnská stoka sýkorník Ne Lesy ČR
Mlýnská stoka sýkorník Ne Lesy ČR
Mlýnská stoka sýkorník Ne Lesy ČR
Tržní sýkorník Ne Lesy ČR
Tržní špačkovník Ne Lesy ČR
Mlýnská sýkorník Ne Lesy ČR
Mlýnská sýkorník Ne Lesy ČR
Mlýnská sýkorník Ne Lesy ČR
Mlýnská sýkorník Ne Lesy ČR

Mapový odkaz na nové budky

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.02.2019
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami, brhlík
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, sršeň
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou sýkorník F ? nenalezen
Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - špaček
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR,vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano sýkora, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou sýkorník F ?
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, sýkora, vrabec
Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, vrabec

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.02.2019
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR, u altánu - vrabec
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - vrabec
Rennerovy sady - východ sýkorník Ano Lesy ČR - sýkora, vrabec
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, borovice - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan - sýkora
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor - sýkora
Rennerovy sady - západ šoupálkovník Ano Lesy ČR, javor - vrabec
Rennerovy sady - západ sýkorník Ano SOŠ Volyně, sýkora

Dne 3.2.2019 východní část Rennerových sadů doplněna následující ptačí budky:

2019 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 03.02.2019
Rennerovy sady - východ špačkovník Ne Lesy ČR
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR
Rennerovy sady - východ lejskovník Ne Lesy ČR
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR
Rennerovy sady - východ sýkorník Ne Lesy ČR

Mapový odkaz na nové budky

 

2019 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 28.02.2019
Park U Soudu lejskovník Ne Lesy ČR - neobsazen
Park U Soudu špačkovník Ne Lesy ČR - neobsazen
Park U Soudu sýkorník Ne Lesy ČR - neobsazen

Mapový odkaz na nové budky

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 07.02.2019
Čelakovského ulice - bašta rorýsovník Ne Lesy ČR - neobsazen
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba, zimoviště
Čelakovského ulice - bašta sýkorník Ne samovýroba

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 16.01.2019
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad sýkorník Ano Lesy ČR
Safari - hrad kosovník Ano Lesy ČR

 

2018 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: 02.12.2018
Nemocnice Strakonice sýkorník Ne Lesy ČR - 10x
Nemocnice Strakonice špačkovník Ne Lesy ČR - 2x
Nemocnice Strakonice šoupálkovník Ne Lesy ČR - 1x

 

2015 Typ ptačí budky Obsazena Poznámka: dd.03.2018
Radošovice - Podskalí sýkorník   Lesy ČR - nekontrolováno

-ah, vh, jj -

Rozmístění ptačích budek ZO 20/01 ČSOP Strakonice Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2018:
(aktuální stav)


1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici

2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici

8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje. 3.2.2019 doplněno o 6 ptačích budek.

3 ptačí budky - lejskovník, špačkovník a sýkorníky jsou v parku U Soudu

15 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník.

9 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. Jsou průběžně nahrazovány budkami Lesů ČR, jedna byla zničena. Dne 3.2.2019 část ptačích budek vyměněna za 9 nových. Celkem je tam umístěno k 7.2.2019 15 ptačích budek.

2 ptačí budky jsou v parčíku při kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny.

4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník.

13 ptačích budek je umístěno v areálu Nemocnice Strakonice. Z toho je 2x špačkovník, 1x soupálkovník.

7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 

1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko

Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 77 ptačích budek a jeden netopýrovník.