Zimní návštěvníci na Otavě ve Strakonicích
a v blízkém okolí

PTÁCI

Kachna divoká Polák velký Polák chocholačka
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   Polák velký (Aythya ferina)   Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Hvízdák eurasijský   Hvízdák eurasijský   Lžičák pestrý
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)   Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2006   Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Ostralka štíhlá   Morčák velký   Hohol severní
Ostralka štíhlá (Anas acuta)   Morčák velký (Mergus merganser)   Hohol severní (Bucephala clangula)
Lyska černá   Kormorán velký   Volavka popelavá
Lyska černá (Fulica atra)   Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)   Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Racek chechtavý   Labuť velká   Potápka roháč
Racek chechtavý (Larus ridibundus)   Labuť velká (Cygnus olor)   Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek chechtavý   Hohol severní   Potáplice severní
Racek chechtavý (Larus ridibundus)   Hohol severní (Bucephala clangula)   Potáplice severní (Gavia artica)
Racek bouřní   Racek stříbřitý   Skorec vodní
Racek bouřní (Larus canus)   Racek stříbřitý (Larus argentatus)   Skorec vodni (Cinclus cinclus)

 

SAVCI

Nutrie říční   Nutrie říční    
Racek bouřní (Larus canus)   Racek stříbřitý (Larus argentatus)    

Fotografie
V+V Hrdličkovi


Poznámka:
Tato stránka vznikla z radosti nad tím,  že na řece Otavě ve Strakonicích a v blízkém okolí se objevují ptáci,  jejichž přítomnost není v našich končinách běžná. Při svých pochůzkách městem jdouce přes most si můžeme na řece Otavě všimnout ptactva, které se odlišuje od běžných kachen divokých. Ještě více budeme potěšeni, pokud zavítáme do blízkého okolí Strakonic. Staneme se často svědky přítomnosti vodního ptactva, které nás překvapí svým zjevem a krásou. Na této stránce jsou uvedeny také fotografie běžného vodního ptactva, protože i tito tvorové jsou často předmětem naší přízně, a to zejména u starší generace nebo u našich dětí. Jsou zde tedy fotografie "obyčejné" kachny divoké, která se vyskytuje  ve Strakonicích v počtu 50 a více jedinců, a na druhé straně hvízdáka eurasijského či morčáka velkého, kteří se vyskytují právě jako hosté a je jich daleko méně. Chyběla zde fotografie hohola severního, kterého jsem pozoroval na řece Otavě nedaleko čistírny odpadních v roce 2005, stejně tak jako jiných návštěvníků, kteří mi unikli. Avšak v roce 2006 se nám se synem podařilo hohola seveního zastihnout a nafotit "Na Křemelce" a z roku 2006 pochází i fotografie lžičáka pestrého, hvízdáka eurasijského a ostralky štíhlé. Z prosince roku 2005 pochází fotografie racka buřního. Posledně jmenovaní ptáci byli fotografováni ve Strakonicích na soutoku Otavy s Volyňkou. Tato stránka postrádá rovněž zoologocké systematické zařazení, protože to není jejím cílem. Za to se případným návštěvníkům z řad zoologů - ornitologů omlouvám. Některé z fotografií byly pořízeny mými dětmi, na něž ptactvo reaguje méně plaše než na nás dospělé. Závěrem je ještě možno napsat, že na pozorování jsou vhodné časné ranní hodiny, nenápadné oblečení, dobrý dalekohled a absence našich domácích čtyřnohých mazlíčků.