Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ZO ČSOP Strakonice.


rok 2007 - přednášky

2007/2008 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na zimní výstavu větviček, která je připravena v půjčovně na pobočce Šmidingerovy knihovny Za Parkem (Husova 380) a potrvá do 31.3.2008. Zájemci si zde mohou porovnat vzhled pupenů a kůry u více než 50 druhů dřevin. Kdo by se chtěl naučit jejich určování, dozví se praktické informace, jakých znaků si všímat, prohlédne si příslušnou literaturu a domů si může půjčit nejen botanický klíč nebo atlas dřevin, ale i sadu označených větviček. Otevírací doba půjčovny pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem: PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12. více
11.12.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v úterý 11.12.2007 od 17.00 hod. na besedu s promítáním "Pomáháme přírodě" v budově strakonického gymnázia. Přednáší pan Karel Průcha (pracovník přírodovědné stanice při DDM Horažďovice) o zimním přikrmování, záchranných chovech, zpětném vysazování ohrožených rostlin na Šumavě aj.
28.11.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve středu 28.11. od 17:00 na přednášku s promítáním „U pramenů živé vody“ v budově strakonického gymnázia. Přednáší Ing. Miroslav Šobr, pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice
17.10.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na přednášku Ing. Viléma Hrdličky " Drobné přírodovědné zajímavosti Strakonic a blízkého okolí". Přednáška bude doplněna promítáním. Koná se ve středu 17.10.2007 od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.
15.10.2007 Šmidingerova knihovna a ČSOP zvou děti i dospělé na přednášku archiváře Karla Skalického „Strakoňáci všelijací. Povídání o lidech šikovných, učených a divných z kotliny strakonické v průběhu věků, hutně doplněné projekcí i literárními a jinými úryvky.“ V pondělí 15.10.2007 v 18 hodin v prostorách půjčovny pro děti a dospělé na pobočce ŠK Za Parkem (Husova ul. č. 380). Bližší informace tel. 383 323 021 (PO, ČT 13 – 18, ST 8-12).
19.04.2007 Ve čtvrtek dne 19.04.2007 od 17:00 se koná přednáška "Botanická zahrada v Táboře". Přednáší vedoucí botanické zahrady při SZEŠ Tábor Radoslav Kacerovský. Přednáška bude doplněna promítáním.
20.03.2007 V úterý dne 20.03.2007 od 17:00 se koná přednáška "Šumava ke konci 20. století". Přednáší Mgr. František Kadoch. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů.
21.02.2007 Ve středu dne 21.02.2007 od 17:00 se koná přednáška "Zajímavosti o měkkýších ve Strakonicích a okolí". Přednáší Ing. Vilém Hrdlička. Přednáška bude doplněna promítáním.
15.01.2007 Dne 15.01.2007 v 17 h. se koná přednáška "Spolek Renner a počátky veřejné zeleně ve Strakonicích". Přednáší Ing. arch. Mgr. Bc. Jiří Kupka, Ph.D. Přednáška bude doplněna promítáním.

rok 2007 -  přírodovědné a vlastivědné vycházky

17.11.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 17.11.2007 na přírodovědnou procházku. Sraz je v 6.15 před nádražím ČD ve Strakonicích, v 6.32 jede vlak do Radomyšle. Odtud se jde pěšky přes Domanice a kolem Řepických rybníků.
10.11.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 10.11.2007 na prohlídku okolí strakonického hradu, hradního nádvoří a prostor muzea s výkladem Ing. arch. Mgr. Bc. Jiřího Kupky, PhD. Sraz je ve 14.00 hod. před vchodem do kostela sv. Prokopa.
20.10.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na prohlídku kostela sv. Prokopa, ambitů a kapitulní síně s výkladem Ing. arch. Mrg. Bc. Jiřího Kupky PhD. Sraz je v sobotu 20.10.2007 v 14:00 na hradě před vchodem do kostela.
25.09.2007 Šmidingerova knihovna a ČSOP zvou děti i dospělé na procházku s botanikem Václavem Chánem. Sejdeme se v úterý 25.9.2007 v 17.00 hodin před budovou strakonického archivu. Podíváme se do parku v areálu nemocnice a potom do malé přírodní zahrady nedaleko parku.
09.09.2007 Šmidingerova knihovna a ČSOP zvou děti i dospělé na další povídání s archivářem Karlem Skalickým o zajímavých osobnostech pohřbených na strakonickém hřbitově. Sraz v neděli 9.9.2007 ve 14 hodin před kostelem sv. Václava. V případě nepříznivého počasí po dohodě přesun do knihovny na hrad (na dětské oddělení). Bližší informace na pobočce ŠK (383 323 021)   více
20.06.2007 Šmidingerova knihovna a ČSOP zve děti i dospělé na procházku s botanikem p. Václavem Chánem. Sejdeme se ve středu 20.6. v 16.30 v parčíku před hradem (na Dubovci) a půjdeme ke Švandově lípě a k Blatskému rybníku.
06.06.2007 Středa dne 06.06.2007, 16:30, místo srazu - před DDM na sídlišti Mír, botanická vycházka s p. Chánem. Cílem vycházky bude Kalvárie.
23.05.2007 Středa dne 23.05.2007, 16:30, místo srazu u restaurace Ráj, botanická vycházka s p. Chánem. Cílem vycházky bude Hliničná.
20.05.2007 V neděli dne 20.05.2007 připravujeme zoologickou vycházku na rybník Řežabinec s ornitologem p. Janou. Sejdeme se před nádražím ČD v 8:55 a odjedeme vlakem do Ražic v 9:07. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou kromě dobré nálady, svačiny aj. vzali také dalekohled, i když nějaké dalekohledy s sebou vezmeme.
16.05.2007 Ve středu dne 16.05.2007 se koná botanická vycházka s p. Chánem k lokalitě s hojným výskytem všivce bahenního. Sejdeme se před nádražím ČD v 17:00. V 17:08 odjedeme vlakem do Domanic. Zpět se vrátíme pěšky kolem Řepických rybníků nebo opět vlakem z Domanic (jede v 18:35 nebo ve 20:35).
13.05.2007 V neděli dne 13.05.2007 se koná v rámci akce "Vítání ptačího zpěvu" ornitologická akce. Sejdeme se v 9:00 před řepickou železniční zastávkou a provázet nás budou ornitologové RNDr. Petr Pavlík a Petr Louda. Akce se koná v rámci projektu Krasec.
12.05.2007 V sobotu dne 12.05.2007 se koná návštěva kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu s výkladem Ing. arch. Mgr. Bc. Jiřího Kupky, Ph.D. Sraz je v 13:30 před kostelem.
21.04.2007 V sobotu dne 21.04.2007 se koná celodenní výlet do Malenic. Na programu je návštěva hamru, ukázka nenásilné metody výcviku koně a podle zájmu účastníků a možností (čas, počasí....) procházka po dalších zajímavých místech v obci a jejím okolí. Sejdeme se v 9.05 hodin před nádražím ČD, v 9.12 odjíždí vlak. Zpět z Malenic jede vlak ve 12,17; 14,07; 16,11; nebo v 18,17 hod.
24.03.2007 V sobotu dne 24.03.2007 od 13h se koná prohlídka kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Provádí Ing. arch. Mgr. Bc. Jiří Kupka, Ph.D.
17.03.2007 V sobotu dne 17.03.2007 se koná v rámci akce BUTEO 2006/2007 sčítání kání. Sejdeme se v 9:00 před vlakovým nádražím a v 9:08 pojedeme do Radomyšle. Odtud půjdeme do Strakonic pěšky přes Domanice a Řepické rybníky.
10.03.2007 V sobotu dne 10.03.2007 se koná přírodovědná procházka. Sejdeme se v 9:00 před vlakovým nádražím a v 9:08 pojedeme do Sedlice. Odtud půjdeme pěšky přes Pilský mlýn a Láz do Radomyšle, kde odjíždí vlak do Strakonic ve 12:32 nebo 14:32.
07.02.2007 Ve středu dne 07.02.2007 se koná botanická vycházka s p. Chánem na Podskalí. Cílem cesty je poznávání stromů podle pupenů. Sejdeme se v 16:30 před DDM na sídlišti Mír.
13.01.2007 V sobotu dne 13.01.2007 se koná v rámci akce BUTEO 2006/2007 sčítání káňat. Sejdeme se v 6:30 před vlakovým nádražím a v 6:40 pojedeme do Radomyšle. Odtud půjdeme do Strakonic pěšky přes Domanice a Řepické rybníky.

rok 2007 - zájezdy

15.12.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 15.12.2007 na na výlet s panem Františkem Langmajerem k 600 let staré Sudslavické lípě. Sraz je v 9.00 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 9.12 jede vlak do Bohumilic - nádraží. Odtud se půjde 3,5 km dlouhou naučnou stezkou „Sudslavický okruh“ (lípa, vápencové skály, jeskyně, studánka, vyhlídková místa,...). Po dohodě bude možno případně navštívit i další místa v okolí. Zpět jede vlak z Bohumilic např. v 13.47 nebo v 15.51 hod.
24.11.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24.11.2007 na podzimní putování s panem Františkem Langmajerem po lesních pěšinách v okolí Vimperka. Sraz je v 7.15 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 7.25 jede vlak do Vimperka. Odtud se půjde po červené turistické značce do Pravětína (výhled do krajiny, kaplička…) a dále po lesní asfaltce okolo Sklářského vrchu na bývalou huť pod Boubínem (3 památné stromy). Zpět se dá jít několika různými způsoby (např. přes Solnou Lhotu a Skláře) - podle dohody. Celková délka trasy vychází mezi 10 a 12 km. Návrat vlakem buď z Kubovy Hutě (např. v 15.10) nebo z Vimperka (např. v 15.42 nebo v 17.48). Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova ul. 380, otevřeno PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12).
13.10.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na výlet s panem Františkem Langmajerem za pamětihodnostmi Husinecka. Sraz je v sobotu 13.10.2007 v 9.20 před turistickou mapou na I. nástupišti nádraží ČSAD. V 9.35 jede volarský autobus do Vlachova Březí. Tam se podíváme na židovský hřbitov s památným javorem a jasanem a na další zajímavá místa v okolí. Odtud půjdeme asi 4 km po polních cestách přes Chlumany do Husince, kde uvidíme další památky a chráněné stromy. Z Husince jede v 16:45 pražský autobus do Strakonic. Pro zájemce o delší cestu bude možno pokračovat do Budkova ke staré lípě a do autobusu nastoupit na zastávce Chlumany - rozcestí (16:48). Jízdenky a jídlo si každý zajistí podle svého. Blížší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova 380. tel. 383 323 021, otevřeno PO a ČT 13-18, ST 8-12.
15.09.2007 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na výlet s panem Františkem Langmajerem za památnými stromy Zdíkovska. Sraz je v sobotu 15.9.2007 v 7.30 před turistickou mapou na I. nástupišti nádraží ČSAD. V 7.40 jede kvildský autobus do Vimperka. Odtud pokračuje klatovský spoj do Zdíkova (8.42 - 8.54). Půjde se ke starým bukům u Lisu, ke zdíkovské lípě a k lípě u Hodonína. Minimální délka trasy je 13 km, po dohodě s účastníky je možno ji zkrátit, nebo naopak se rozdělit a navštívit i další místa. Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Návrat např. v 15.08 z Čábuz, nebo ve 14.58 ze Zdíkovce (pražským autobusem), nebo některým vlakovým spojem z Vimperka (př. v 17.48 nebo v 19.48). Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova 380, tel. 383 323 021, otevřeno PO a ČT 13-18, ST 8-12).  více
16.06.2007 Připravujeme: sobota dne 16.06.2007, sraz v 6:50 před nádražím ČD, odjezd 7:07, FLORIANUS - přírodní zahrady - Jindřichův Hradec - doprava vlakem.
03.06.2007 Neděle dne 03.06.2007, Tábor (jednodenní zájezd, botanická zahrada v Táboře, v této době se zde koná i výstava kaktusů a sukulentů). Přihlásit se je možno u Aleny Hrdličkové ve Šmidingerově knihovně, na pobočce Za Parkem, tel. 383323021. Po dohodě s přihlášenými účastníky nepojedeme na zájezd do Tábora pronajatým autobusem, ale veřejnou dopravou. Sraz je v neděli 3.6.2007 v 6.50 hod. před nádražím ČD. V 7.07 jede vlak do Ražic, tam se přesedá a hned pokračuje do Tábora (příjezd v 8.54). Zpět pojedeme vlakem v 15.04, nebo v 17.59, nebo v 19.24. Jede i autobus (v 16.30, nebo v 17.12).
26.05.2007 V sobotu dne 26.05.2007 se koná převážně botanický jednodenní zájezd s programem: Petrovické vápence a zastávka Milevsko (klášter). Odjezd bude v 7:45 od budovy gymnázia a v 8h od nádraží ČSAD. Akce se koná v rámci projektu Krasec. Přihlášky podávejte na strakonickém gymnáziu u Libuše Leischnerové na tel. 383313134.