Stromy na Strakonicku v roce 1941.

 

Na podzim v roce 1941 proběhlo na Strakonicku sčítání a soupis památných či zajímavých stromů. Touto prací byl pověřen okresní úřad v zastoupení pana dr. Kremera jako konzervátora. Z materiálů, které jsem měl k nahlédnutí z archívu Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, jsem zjistil, že tehdy bylo evidováno na 160 stromů a stromových alejí po celém okresu Strakonice. Celý soupis pochází z období září až prosince 1941 a byl tvořen podle dnes již bohužel blíže neurčené šablony. Stromy byly zapisovány na průsvitný papír a některé listy byly doplněny fotografiemi nebo náčrty s polohou jednotlivých stromů. Jednotlivé listy byly vloženy do složek, tak jak je uvedeno v soupisu pod těmito řádkami.

Dnes je stav s evidováním vzrostlých nebo památných stromů již horší. Český svaz ochránců přírody sice eviduje vzácné či ohrožené druhy živočichů a rostlin, ale to jen v rámci svých možností. S nároky na prostor pro lidskou činnost často stromy ustupují a mnohdy byly vykáceny, často i bez náhrady, nebo jsou nahrazeny stromy nepůvodními, které se zde běžně nevyskytují. Přitom ochrana stromů je např. řešena sbírkou zákonů č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, jejíž část o ochraně stromů zde uvádím. Někdy jsou pro osázení použity druhy stromů oddolnějších vůči dnešním místním klimatickým podmínkám. Pokusím se stromy popsané v roce 1941 obejít a jejich stav a počet zde pro srovnání uveřejnit.

Soupis obcí s popsanými stromy.

Strakonice, Dražejov, Střela.

Nahošín, Doubravice, Chrašťovice, Leskovice, Únice, Černíkov.

Přešťovice, Štěkeň, Mladějovice.

Láz, Rojice, Velká Turná, Malá Turná, Petrovice, Jemnice, Osek, Rohozná, Kbelnice, Radomyšl.

Sousedovice, Smiradice, Přední Zborovice, Přední Ptakovice, Cehnice, Netonice, Kváskovice, Skály, Paračov, Miloňovice - Sudkovice, Svaryšov - Jedráž.

Škůdra, Vojnice, Ohrazenice, Tažovice, Volenice, Štěchovice, Strašice.

Zdíkovec - Lípa - fotografie s četníkem z roku 1941.

Soupis obcí s popsanými stromy.

Benešova Hora, Vlkonice, Vacov, Přečín, Dobrš, Žár, Onšovice, Úbislav.

Kraselov, Němčice, Čestice, Nahořany, Čkyně, Lčovice.

Hoštice, Přechovice, Černětice, Marčovice, Kakovice, Čepřovice.

Hodonín, Zdíkovec, Zdíkov, Radešov, Vyškovice, Sudslavice.

Sv. Máří, Šumavské Hoštice.


Protože mne soupis stromů vytvořený panem dr. Kremerem zaujal, začal jsem se blíže zajímat o jeho osobu, literární dílo a práce, které napsal. Díky panu Fibichovi z antikariátu na strakonickém hradu jsem sehnal materiály, které částečně vypovídají o tomto spisovateli a badateli v jedné osobě. Uvádím zde proto stručný životopis, který pan dr. Kremer o sobě sepsal, dále názvy jeho prací, jejichž náplní jsou Strakonice, strakonické památky a okolí Strakonic.