Botanická část
Poznáváme stromy podle pupenů
Seznam celostátně ohrožených druhů rostlin zaznamenaných na Strakonicku
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin vyskytujících se na Strakonicku
Zoologická část
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení
Ornitologická pozorování - Strakonicko
Dvojí koncertování - Mozart a rosničky
Co my na to? Článek k problematice přenosu žab přes komunikaci v době jarního tahu.
Jedna z našich obyčejných sobot, aneb Komu děti ze ZŠ Povážská pomohly najít bezpečný úkryt?:
Ptačí budky - rok 2010 a dále.
Jak udělat jednoduchou ptačí budku.
Cesta do tajemného světa netopýrů
Konopka obecná
Sčítání káňí a ostatních dravců
Seznam chráněných živočichů na Strakonicku pravděpodobně se vyskytujících
Zimní návštěvníci Strakonic

Na této stránce naleznete některé pomůcky, které se Vám mohou hodit na botanických, zoologickcýh a vlastivědných vycházkách, nebo materiály,
o nichž se na akcích ZO ČSOP Strakonice a Šmidingerovy knihovny mluvilo. Doufáme, že se časem
podaří tuto stránku obohatit i o příspěvky dalších členů ČSOP nebo je doplnit o nějaké zajímavé fotografie.


Záchranné stanice:
Makov: tel. 382279159, 724090220
Ohrada: tel. 723361181, 387002211
Odkaz: www.zachranazvirat.cz