Zoologická část

Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2014
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2013
Ornitologická pozorování - Strakonicko
Dvojí koncertování - Mozart a rosničky
Co my na to? Článek k problematice přenosu žab přes komunikaci v době jarního tahu.
Jedna z našich obyčejných sobot, aneb Komu děti ze ZŠ Povážská pomohly najít bezpečný úkryt?:
Ptačí budky - rok 2010 a dále.
Jak udělat jednoduchou ptačí budku.
Cesta do tajemného světa netopýrů
Konopka obecná
Sčítání káňí a ostatních dravců
Seznam chráněných živočichů na Strakonicku pravděpodobně se vyskytujících
Zimní návštěvníci Strakonic


Záchranné stanice:
Makov: tel. 382279159, 724090220
Ohrada: tel. 723361181, 387002211
Odkaz: www.zachranazvirat.cz


Na této stránce naleznete některé pomůcky nebo materiály, které se Vám mohou hodit na zoologických nebo
vlastivědných vycházkách, o nichž se na akcích pořádaných ZO ČSOP Strakonice a Šmidingerovy knihovny mluvilo, nebo
jsou zde popsáni či vyfotografováni zajímaví živočichové ze Strakonic a okolí.